nieuws

05 juni 2019Informatisering, VVT Nieuws

Fase 2 InZicht is open!

Fase 2: opstellen plan van aanpak van het ‘Versnellingsprogramma informatievoorziening in de langdurige zorg ‘InZicht’ is open voor deelname. Na de eerste fase doorlopen te hebben – de analyse– kunt u verder met het opstellen van een plan van aanpak volgens twee templates. Een voor de module PGO en een voor eOverdracht.

Klik hier voor de templates van zowel fase 1 als 2

Op deze site is ook meer informatie over de procedure, criteria, data, enz. van het versnellingsprogramma te vinden. Voor advies of ondersteuning kunt u via de site een telefoonnummer achterlaten in de InZicht-mailbox (doorscrollen tot het eind), waarna u teruggebeld wordt.

De Regeling InZicht

De Regeling InZicht – Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling Langdurige Zorg - is gericht op zorgorganisaties in de care (VVT en Gehandicaptenzorg). InZicht loopt tot en met 2021 (drie jaar) en zal bestaan uit drie modules, namelijk:

  • Module PGO: het werken met Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s);(deze module PGO is een verplichte module);
  • Module eOverdracht: het digitaal uitwisselen van gegevens bij de verpleegkundige overdracht;
  • Module Medicatieproces: het vollediger, veiliger en passender maken van het medicatieproces.

De officiële tekst van de subsidieregeling zal in juni geplaatst worden in de Staatscourant. Sinds november 2018 lopen er enkele proeftuinen om de weg te bereiden voor digitale uitwisseling van gegevens. Vanaf komende zomer starten er nog een aantal.

Gegevensuitwisseling tussen sectoren

Het bijzondere van InZicht is dat het programma zich ook richt op het mogelijk maken van de gegevensuitwisseling tussen de sectoren: van wijkverpleegkundige naar verpleegkundige in het ziekenhuis bijvoorbeeld, of met de praktijkverpleegkundige van de huisarts.

Wettelijke plicht

De digitale gegevensuitwisseling gaat gefaseerd wettelijk verplicht worden, deelname aan InZicht biedt een mooie kans op ondersteuning hierbij.

Annemiek Mulder

Laatste nieuws