03 februari 2020Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

FAQs PREM Wijkverpleging beschikbaar

ActiZ heeft van zorgorganisaties en meetbureaus veel vragen gekregen over de PREM Wijkverpleging. Veel antwoorden kunt u vinden in het onlangs gepubliceerde handboek. Maar om de vragen beter te kunnen ondervangen heeft ActiZ samen met de leden van de stuurgroep kwaliteitskader Wijkverpleging (Zorgthuisnl, V&VN, ZN en PFN) FAQs opgesteld. In de FAQs staan vragen en antwoorden over verschillende thema’s.

De FAQs zijn ingedeeld op basis van vragen over de reikwijdte van de meting, de inzet van het meetbureau bij de meting, het aanleveren van de gegevens bij ZorgkaartNederland, de PREM en de zorginkoop door de zorgverzekeraars en als laatste thema de wijze waarop de cliënt toestemming moet geven voor deelname aan de PREM.

PREM Wijkverpleging 

Met het Kwaliteitskader Wijkverpleging hebben de landelijke partijen (ActiZ, PFN, V&VN, Zorgthuisnl en ZN) zich gecommitteerd aan het ontwikkelen van een instrument voor het meten van cliëntervaringen. Dit instrument is na onderzoek van bureau Argo en een landelijke pilot de ‘PREM Wijkverpleging’ geworden. Een PREM (Patient Reported Experience Measure) is een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten met zorg meet.

Meting 2020 

Veel zorgaanbieders zijn gestart of zullen binnenkort staten met het meten van de cliëntervaringen via de PREM Wijkverpleging. De uitvraag dient 31 mei 2020 afgerond te zijn en ook aangeleverd te zijn door het meetbureau bij de gegevensmakelaar. Dit jaar is de gegevensmakelaar Mediquest.

De PREM is van toepassing op organisaties die wijkverpleging leveren vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De resultaten van deze indicator zijn -naast leer- en verbeterinformatie voor wijkteams- ook beschikbaar op Zorgkaart Nederland als cliëntkeuze-informatie en worden verstrekt aan zorgverzekeraars als informatie voor de inkoopgesprekken met aanbieders. De data wordt daarnaast ook gedeeld met Zorginstituut Nederland ten behoeve van het Openbare Databestand.

Suzanne Veen4K

Laatste nieuws