nieuws

12 juni 2019VVT Nieuws, Zorg

Expertisegebied wijkverpleegkundige geactualiseerd

De wijkverpleegkundige heeft de laatste jaren een unieke en stevige positie ingenomen in de gezondheidszorg. De competenties waarover een wijkverpleegkundige moet beschikken, veranderen mee met die professionele ontwikkelingen en met verwachtingen die de samenleving heeft over wijkverpleging. Zeven jaar geleden verscheen, in aanvulling op het beroepsprofiel Verpleegkundige, het Expertisegebied wijkverpleegkundige. Vanaf 2018 is dit Expertisegebied geëvalueerd en geactualiseerd met onder andere medewerking van de Hogeschool Utrecht, met financiering van ZonMw. Vorige week werd de herziene versie gepubliceerd en aan onder andere directeur Wouter van Soest van ActiZ aangeboden.

Klik hier voor de infographic Expertisegebied wijkverpleegkundige in één oogopslag

Trends

In deze actualisatie is een zo volledig mogelijk beeld meegenomen van allerlei huidige trends. Denk aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP), versterken onderlinge samenwerking van de verschillende zorgpartijen in de wijk, meer investeren in wijkgerichte preventie.

Volgens ActiZ sluit het geactualiseerde Expertisegebied wijkverpleging goed aan bij het toekomstperspectief omtrent wijkverpleging, zoals recentelijk uiteengezet in een brief van minister De Jonge van VWS aan de Tweede Kamer.

Grootste veranderingen

V&VN heeft niet alleen de competenties van de wijkverpleegkundige als zorgverlener centraal gesteld, maar ook de competenties van de wijkverpleegkundige als gezondheidsbevorderaar. Door meer de focussen te leggen op wat de zorg die geboden wordt oplevert, kunnen we de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar houden. 

Realisme

Hoewel ActiZ het hoge ambitieniveau in het Expertisegebied onderschrijft, pleit ActiZ ook voor realistische verwachtingen in de praktijk. Er wordt al veel goed werk verricht in de wijkverpleging en daar is ook blijvende aandacht voor nodig.

Oproep aan de leden

Eén van de uitkomsten na de evaluatie is dat het expertisegebied uit 2012 niet door alle betrokkenen bekend was. We doen een beroep op de leden om het expertisegebied breed te verspreiden onder alle betrokkenen. Eventueel kan er een beroep worden gedaan op de vakgroep wijkverpleging V&VN om de bekendheid en omgang met expertisegebied te vergroten.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Karin Schuldink_4K

Laatste nieuws