31 augustus 2020VVT Nieuws, Zorg

Evaluatie Toolbox indicatiestelling wijkverpleging – onderzoek onder wijkverpleegkundigen

Om een goede indicatiestelling door wijkverpleegkundigen te ondersteunen, zijn door het veld de ‘Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving’ opgesteld. Ook is er een hulpmiddel ontwikkeld, de Toolbox Indicatieproces Wijkverpleging, deze bevat allerlei instrumenten die wijkverpleegkundigen kunnen gebruiken bij indicatiestelling. De Toolbox-website is in 2018 gelanceerd. De partijen bij het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging willen graag weten of de Toolbox inderdaad een bijdrage levert aan een eenduidige indicatiestelling en heeft onderzoeksbureau ARGO uit Groningen opdracht gegeven dit te evalueren.

In het onderzoek worden verschillende lijnen uitgezet:

  • analyse van het gebruik van de website
  • online enquête onder opleiders naar gebruik van de toolbox in de opleidingen voor (wijk)verpleegkundigen
  • online enquête onder de doelgroep van de toolbox, wijkverpleegkundigen

We vragen de medewerking van uw wijkverpleegkundigen voor dit laatste onderdeel. Wordt de Toolbox gebruikt? Helpen de tools bij de indicatiestelling? Welke tips hebben wijkverpleegkundigen om de Toolbox te verbeteren? Dit zijn vragen waar de Taakgroep HLA Wijkverpleging graag een antwoord op wil hebben. Wellicht kunt u het onderzoek onder de aandacht brengen onder de wijkverpleegkundigen. Ga hier naar de enquête. 

Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging

De evaluatie van de toolbox vormt onderdeel van de acties die afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging. Er worden op dit moment verschillende projecten opgepakt om wijkverpleegkundigen te ondersteunen bij de verdere professionalisering van de indicatiestelling. Vanuit het Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging is onlangs ook de herbeoordeling van de indicatiestelling door zorgverzekeraars gepubliceerd. Daarnaast wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de praktijkvariatie in de wijkverpleging en er wordt gewerkt aan een assessment voor het vakbekwaam indiceren.

Suzanne Veen4K

Laatste nieuws