14 januari 2020VVT Nieuws, Zorg

Evaluatie regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie

Sinds 1 december 2018 is de regeling Transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie van kracht. Zoals u weet is deze regeling bedoeld om voor cliënten en zorgverzekeraars de wachttijen voor casemanagement dementie op een eenduidige wijze transparant te maken. In opdracht van de NZa wordt deze regeling op dit moment geëvalueerd door bureau HHM.

Vragenlijst

Deze regeling wordt geëvalueerd bij zorgaanbieders, dementienetwerken en zorgverzekeraars. Met zorgaanbieders worden enkel die organisaties bedoeld die casemanagement dementie bieden. Ga naar de vragenlijst.

De deadline voor het invullen van de vragenlijst is maandag 27 januari 2020. Het invullen van de vragenlijst neemt niet veel tijd in beslag (15-20 minuten). Mocht u vragen hebben over deze vragenlijst dan kunt u contact opnemen met het bureau via e.lubbes@hhm.nl of met Suzanne Veen van ActiZ.

Wat gebeurt er met de resulaten?

De uitkomsten van dit onderzoek vormt input om met het veld in gesprek te gaan over deze regeling. Zo wordt er aan het einde van de vragenlijst gevraagd naar verbeteringen die mogelijk zijn in de uitvoering van deze regeling. Daarnaast kan de conclusie ook zijn dat de regeling kan worden afgeschaft.

Suzanne Veen4K

Laatste nieuws