handen-zorg
01 juli 2020VVT Nieuws, Wonen

Eerste geleerde lessen aanpak coronacrisis verpleeghuizen

Welke eerste lessen vallen er te trekken uit de aanpak van de uitbraak van het coronavirus voor de zorg voor ouderen? Met die insteek bundelden beroepsverenigingen Verenso en VenVN en brancheverenigingen ActiZ en Zorgthuisnl hun ervaringen. Wat kunnen we ervan leren voor de zorg in verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen en de wijkverpleging en wat is daarvoor nodig?

Er is gekozen voor een top 5 aan lessen, die gepaard gaan met adviezen en vragen aan de minister van Volksgezondheid. In een position paper zijn deze lessen gedeeld met het ministerie van VWS en de Tweede Kamer. Belangrijke adviezen gaan bijvoorbeeld over maatwerk voor de bezoekregeling in verpleeghuizen bij een eventuele tweede golf en over het zorgen voor samenwerking tussen care en cure, zowel op landelijk als op regionaal niveau. Belangrijke randvoorwaarden als voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, tests en de aanwezigheid van regionale prevalentie cijfers worden ook genoemd.

De vijf belangrijkste leerpunten in het position paper zijn:

  • Les 1: Zorg ervoor dat de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen niet meer achteraan staan bij de verdeling van persoonlijke beschermende middelen (PBM) en toegang tot tests.
  • Les 2: De verpleeghuiszorg, verzorging en thuiszorg zijn integrale onderdelen van de gezondheidszorg. De care-sector kan en mag niet los gezien worden van de cure, ook niet in crisis.
  • Les 3: Zowel kwaliteit van leven als veiligheid hebben prioriteit. Zorg dat de randvoorwaarden hiervoor zijn geregeld, zodat zorgprofessionals beide kunnen garanderen.
  • Les 4: Beperkende maatregelen zijn maatwerk. Luister naar zorgprofessionals en zorgorganisaties!
  • Les 5: Faciliteer en stimuleer meer kennis van infectiepreventie.

Toekomst

Het ook op de langere termijn zorg kunnen bieden aan ouderen en chronisch zieken, vraagt extra inzet op samenwerking in de keten, extra inzet op arbeidsmarkt en adequate bekostiging. ActiZ pleit voor een langetermijn visie van de overheid op zorg en ondersteuning voor ouderen waarin ook oog is voor de ervaringen rond de aanpak van het coronavirus. De groei van het aantal ouderen, de daarmee samenhangende stijging van de vraag naar zorg en de krapte op de arbeidsmarkt, maken het wat ActiZ betreft dat het niet alleen gaat om de betaalbaarheid, maar ook de uitvoerbaarheid van zorg in de toekomst. Zorgen die ook de SER onlangs constateerde in het rapport Zorg voor de Toekomst.

Laatste nieuws