11 juni 2020VVT Nieuws, Wonen

EED rapportage gecombineerd met routekaart

Voor eind 2020 moeten zorgorganisaties met meer dan 250 fte een tweede EED Energie Audit uitvoeren en het rapport inleveren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het Milieuplatformzorg/Stimular heeft een eenvoudig format ontwikkeld dat in combinatie met de ingevulde CO2 reductietool voor de portefeuilleroutekaart op een weinig arbeidsintensieve manier voorziet in deze rapportage. Hiermee wordt een eerste stap gezet in de doelstelling om de verschillende (wettelijk verplichte) rapportages EED Energie-Audit, informatieplicht en portefeuilleroutekaart ineen te schuiven.

Portefeuilleroutekaart

Voor de uitwerking van het Klimaatakkoord hebben de zorgbranches een afspraak met het Rijk gemaakt voor een aanpak met portefeuilleroutekaarten CO2 reductie. De aanpak van CO2 reductie via routekaarten is opgenomen in de Green Deal Zorg en nadien ook in het Klimaatakkoord. De werkwijze met de portefeuilleroutekaarten biedt vrijheid om de natuurlijke investeringsmomenten optimaal te benutten.

Voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart is voor de care een handreiking en tool ontwikkeld door het MPZ. Ook is er een template beschikbaar voor een toelichting over beleid en implementatie. Het expertisecentrum verduurzamen zorg (EVZ) kan zorgorganisaties hierbij ondersteunen.

Monitoring: insturen van ingevulde tools

De aanpak via routekaarten biedt vrijheid voor zorgorganisaties om zelf de route naar de doelstellingen voor 2030 en 2050 te bepalen. Het is daarom van belang dat - gegeven deze vrijheid - de zorgbranches kunnen aantonen dat dit ook voldoende effectief is door de ontwikkeling te monitoren. Een belangrijke bouwsteen voor deze monitoring zijn de ingevulde routekaart-tools, die het EVZ voor de care branches verwerkt tot een monitoringsrapportage over de voortgang van de CO2 reductie bij zorggebouwen. Uiteraard worden de gegevens door het EVZ vertrouwelijk behandeld en alleen geanonimiseerd gebruikt.

Samenvatting en informatiebronnen:

  • EED Audit rapportage = ingevulde tool + EED oplegger
  • Portefeuilleroutekaart CO2 reductie = ingevuld tool + oplegger implementatie
  • Monitoring = ingevulde tools van zoveel mogelijk zorgorganisaties

De CO2 Reductietool en een bijbehorende EED-oplegger zijn een praktisch alternatief voor het RVO‑EED-format en gratis te downloaden op www.dezorgduurzaam.nl. Zie hiervoor onder portefeuilleroutekaart/ care.

Voor inhoudelijk vragen over het werken aan energiebesparing met de routekaart kunt u terecht bij Stimular-MPZ voor het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg:  info@milieuplatformzorg.nl.

1-DSC_0066-001

Laatste nieuws