05 oktober 2020Informatisering, VVT Nieuws

Digitalisering essentieel voor de toekomst van de ouderenzorg

ActiZ stuurt aandachtspunten over digitalisering naar de Kamer

In aanloop naar het Kamerdebat van 8 oktober over de gegevensuitwisseling in de zorg heeft ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties, een paper geschreven over de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van gegevensuitwisselingen en digitalisering binnen de ouderenzorg. Deze aandachtspunten zijn tot stand gekomen in samenspraak met de leden van ActiZ en is gedeeld met de Tweede Kamerleden.

Net als haar leden in de ouderenzorg onderschrijft ActiZ de potentie en talloze mogelijkheden die digitalisering biedt in de grote opgaves waar de ouderenzorg voor staat. Die opgaves zijn groot omdat het aantal ouderen snel groeit - net als hun behoefte aan zorg - terwijl het aantal mensen dat hen kan verzorgen juist afneemt. Daarbij is een goede en veilige uitwisseling van informatie nodig om die digitale technologie verantwoord in te zetten.

De aandachtspunten

In het paper worden drie essentiële aandachtspunten besproken. Allereerst beargumenteert ActiZ het belang om de wijkverpleging aan te sluiten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP). Het LSP is een van de gemeenschappelijke voorzieningen die alle zorgsectoren nodig hebben om tot gegevensuitwisseling te komen. Op dit moment is de LSP alleen toegankelijk met behulp van pc’s of laptops maar niet met telefoons of tablets, waarmee in de wijkverpleging gewerkt wordt. Door dit aan te passen kan de professional beschikken over de juiste informatie op het juiste om de beste zorg te bieden voor haar cliënten.

Het tweede aandachtspunt roept de minister op om spoed te zetten achter de mogelijkheid voor het digitaal machtigen van naasten. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld mantelzorgers sneller en beter onderdeel worden van de zorg voor hun naasten. In het laatste punt wordt aandacht besteedt aan de vraag om niet alleen de huidige technologische ontwikkelingen te omarmen. Maar ook om nu al ruimte en investeringen beschikbaar te stellen voor digitale vernieuwingen die de zorg van morgen verder kan helpen.

Klik hier voor het volledige paper

Annemiek Mulder
Thomas Oostlander 4k

Thomas Oostlander

Laatste nieuws