17 december 2019VVT Nieuws

De plannen van de IGJ: onderlinge audits en waarderen wat goed of beter gaat

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft haar meerjarenbeleidsplan gepubliceerd, waarin zij hun visie op de ontwikkelingen in de zorg en de koers en richting van het toezicht voor de komende jaren schetsen.

Opvallend is dat de nadruk bij het toezicht in de ouderenzorg wordt gelegd op de kwaliteit van persoonsgerichte zorg. Leidend hierbij is toetsing op professioneel maatwerk voor de cliënt. Hierbij wordt rekening gehouden met de arbeidsmarktvraagstukken en hiermee samenhangende risico’s op discontinuïteit van zorg.

Onderlinge audits tussen zorgorganisaties en onafhankelijke audits binnen zorgorganisaties gaan het vertrouwen van de IGJ in systematisch leren en ontwikkelen in de sector zelf vergroten. Hierbij ziet de IGJ ook een rol voor zichzelf door positieve ervaringen en ontwikkelingen merkbaar te waarderen.

In de uitvoering streeft de IGJ ernaar om de komende jaren beknopter te rapporten, kortere doorlooptijden te hanteren en meer samenwerking met andere toezichthouders te realiseren. 

Ga naar het IGJ Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 

 

anne lee edens

Laatste nieuws