nieuws

25 maart 2019Kwaliteit, VVT Nieuws

De ‘insulinezaak’, wat kun je doen?

In 2018 kwam aan het licht dat een zorgverlener aan meerdere patiënten moedwillig insuline toediende zonder medische noodzaak, hetgeen bij vier cliënten de dood tot gevolg had. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in deze zaak onderzoek gedaan naar de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De betrokken zorgorganisaties hebben inmiddels lering getrokken uit de incidenten en hebben op de meeste tekortkomingen maatregelen getroffen.

Betrokkenen concluderen dat het om uitzonderlijke gebeurtenissen ging, ernstig maar zeldzaam. Het opzettelijke karakter maakt dat nooit helemaal uitgesloten kan worden dat dit soort incidenten in de toekomst niet meer voorkomen.

Tegelijkertijd is het evident dat de kans zo klein mogelijk moet worden gemaakt wordt dat dit nog een keer gebeurt. Het blijft uitermate belangrijk randvoorwaardelijke zaken zoals het aannamebeleid van personeel, het medicatiebeleid en het creëren van een veilige meldcultuur op orde te hebben.

In overleg met ActiZ en Zorgthuisnl heeft het ministerie van VWS geconcludeerd dat geen aanvullende ondersteuningsmaterialen nodig zijn, maar dat het goed is de bestaande beschikbare materialen nogmaals onder de aandacht te brengen. In dat kader attenderen wij u graag nog een keer op de leidraad veilige zorgrelatie, de veilige principes in de medicatie-keten, de Verklaring omtrent Gedrag, alsmede het waarschuwingsregister.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0443-001

Veronique Tubée

Laatste nieuws