02 juli 2020VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Coulance bij de implementatietermijn Wmcz

De vernieuwde Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) is op 1 juli 2020 in werking getreden. De IGJ zal bij de implementatie van de Wmcz coulance tonen. Dat schrijft het ministerie van VWS als antwoord op het verzoek van ActiZ, LOC, VGN, de Nederlandse GGZ en Zorgthuisnl om vanwege de Covid19-crisis zorgorganisaties en cliëntenraden een ruimere termijn te gunnen om de medezeggenschapsregeling aan te passen aan de Wmcz 2018.

Geen actieve handhaving

De minister van VWS heeft geen expliciet uitstel verleend voor de implementatie van de medezeggenschapsregelingen, maar de minister en de IGJ geven wel aan dat er coulant wordt omgegaan met de implementatie van de wet. Uit de toelichting van VWS blijkt dat de IGJ niet direct vanaf 1 juli 2020 actief zal handhaven op de nieuwe wettelijke bepalingen.

De IGJ handhaaft met name daar waar geen cliëntenraad aanwezig is of waar geen gelegenheid tot inspraak wordt geboden. “Op de inhoud en de actualiteit van regelingen is het toezicht van de IGJ niet gericht. Deze zijn een verantwoordelijkheid van de individuele instelling en haar cliëntenraad samen”, stelt VWS. De wet geeft een termijn van 6 maanden na het in werking treden van deze wet, maar zo geeft VWS aan, “instellingen kunnen met hun cliëntenraad afspreken daar langer de tijd voor te nemen”. 

Brief VWS over vaststellingstermijn medezeggenschapsregeling Wmcz 2018

Zie ook ons eerdere bericht Update Wmcz 2018

 

1-DSC_0056-001

Laatste nieuws