nieuws

01 augustus 2019Financiering, VVT Nieuws

Correctie Wlz inkoopkader 2020

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft twee correcties op het Wlz Inkoopkader 2020 gepubliceerd. De correcties betreffen de onderwerpen ‘planning is realisatie’ en het gemotiveerd afwijken bij daling ziekteverzuim.

Planning is realisatie onder voorwaarden mogelijk

Bij vragen voor de Nota van Inlichtingen was gevraagd (VraagID: VID-218) of in de Wlz, net zoals in de wijkverpleging, ook overgegaan kan worden op “zorgplan(indicatie) = planning = realisatie, tenzij”. In de antwoorden was aangegeven dat het niet mogelijk is. Dat antwoord is onjuist is vervangen door het antwoord dat het onder voorwaarden mogelijk is. Daarbij wordt verwezen naar het Controle protocol nacalculatie 2018 Wlz-zorgaanbieders.

Gemotiveerd afwijken bij daling ziekteverzuim

In de Aanvulling 2020 op het inkoopkader Wlz 2018 – 2020 was opgenomen dat in de Nota van Inlichtingen de definitieve tekst zou volgen over de uitvoering van de motie Bergkamp over het repareren van het kwaliteitsbudget voor wat betreft daling van het ziekteverzuim. Zorgkantoren hebben dat wel beantwoord in het document Toelichting op het Wlz inkoopkader 2020 maar abusievelijk niet in het document Nota van Inlichtingen.


De aanvulling luidt dat er voor gemotiveerd afwijken sprake moet zijn van een daling van ziekte met relevante omvang, wat door het zorgkantoor wordt beoordeeld. De situatie en omstandigheden wegen mee bij de beoordeling en kunnen per geval verschillen. Voor zover van toepassing geldt de compensatie voor daling ziekteverzuim ook voor 2019.

Zie voor de integrale tekst van de wijzigingen de Correctie Aanvulling 2020 Inkoopkader Wlz 2018 – 2020. Deze gepubliceerde correcties op de Nota van Inlichtingen maken onderdeel uit van de inkoopprocedure voor 2020.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws