Wijkverpleegkundige op de fiets-1000x500
01 juli 2020Financiering, VVT Nieuws

Coronaregeling zorgverzekeraars voor zorgaanbieders wijkverpleging

Grotere zorgaanbieders van wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg (grz) en eerstelijnsverblijf (elv) kunnen nu ook gebruikmaken van een coronaregeling van zorgverzekeraars. ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland hebben overeenstemming bereikt over een regeling. De regeling biedt compensatie voor gederfde inkomsten en extra kosten door de uitbraak van het coronavirus, en is bedoeld voor aanbieders met een jaaromzet hoger dan 10 miljoen euro. In een brief informeert Zorgverzekeraars Nederland zorgaanbieders meer gedetailleerd.  

Eerder was er door zorgverzekeraars al een regeling getroffen voor een continuïteitsbijdrage voor middelgrote en kleine aanbieders van wijkverpleging, grz en elv. Met de nieuwe regeling kennen nu ook grotere zorgaanbieders deze mogelijkheid. Voor alle aanbieders van wijkverpleging, grz en elv is de periode waarvoor de regeling nu vastgesteld voor de periode 1 maart tot en met 31 oktober 2020. De beide regelingen lijken op elkaar, maar wijken op enkele onderdelen af. Zo is met hogere tarieven voor compensatie van omzetverlies rekening gehouden met de hogere vaste lasten van grotere aanbieders. Ook bieden zorgverzekeraars een passende vergoeding voor de extra inzet van bedden en medewerkers voor de zorg aan coronapatiënten.

Extra coronabedden

Zorgaanbieders van wijkverpleging, grz en elv hebben de afgelopen maanden gedaan wat nodig was om cliënten te voorzien van de zorg die zij nodig hadden. Verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgmedewerkers uit deze sectoren sprongen bij op andere plekken in de zorg en organisaties stelden plekken beschikbaar voor de zorg voor coronapatiënten. Daarmee waren wijkverpleging, grz en elv belangrijk bij het ontlasten van de ziekenhuizen doordat zieke mensen thuis konden blijven of elders konden worden verpleegd. Tegelijkertijd liep de reguliere vraag naar zorg sterk terug. Compensatie daarvoor is belangrijk om de vaste lasten te kunnen voldoen en medewerkers te behouden. De afgesproken coronaregelingen met zorgverzekeraars moeten hierin voorzien.

Zie voor meer informatie het Overzicht compensatiemaatregelen Corona (update 02-07-2020)

1-DSC_0066-001

Laatste nieuws