06 oktober 2020VVT Nieuws, Wonen

Congres Duurzame Zorg 2020 – van e-bikes en plastics recyclen tot groene woonomgeving

Op 1 oktober vond het landelijke (online) congres Duurzame Zorg met bijna 1000 deelnemers uit de zorg plaats. Het congres is georganiseerd vanuit het Ministerie van VWS en bedoeld om de voortgang op de Green Deal Zorg 2.0 te delen. De vier pijlers uit de Green Deal Zorg 2.0 vormen de indeling van de sessies en presentaties. Een groot aantal zorgorganisaties heeft vanuit de praktijk een toelichting gegeven op hoe zij duurzaamheid oppakken binnen de eigen organisatie en ook in samenwerking met anderen. Er waren dit jaar veel deelnemers vanuit de langdurige zorg, zowel ouderenzorg als gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Het is mooi om te zien dat iedere organisatie het verduurzamen op zijn eigen manier oppakt, passend bij de medewerkers en de cliënten.

Enkele voorbeelden uit de ouderenzorg mooi verfilmd

  • Zorgorganisatie Vierstroom zet e-bikes in in de wijkverpleging om zo CO2-reductie te realiseren. Een positief effect voor het klimaat dus. Bijkomend voordeel is een behoorlijke tijdswinst op vervoer, die weer ingezet kan worden bij de klant.
  • Zorgorganisatie Pennemes-Mennistenerf heeft een daktuin aangelegd voor een gezonde werk- en leefomgeving. De nadruk op groen en natuur heeft een gezondheidsbevorderende werking en ook de betrokkenheid van bewoners hierbij wordt wervend toegelicht door de dakboer.

Ook hebben nog enkele ActiZ-leden de Green Deal Zorg 2.0 ondertekend. Felicitaties aan Interzorg Noord Nederland en Woonzorgcentrum de Westerkim!

Verkiezing ‘meest duurzame zorgprofessional 2020’

Daarnaast werd de meest duurzame zorgprofessional 2020 gekozen. Bij de vier nominaties was er één voor Ralf van de Plas, programmaregisseur bij Archipel Zorggroep in Eindhoven (locatie Landrijt). Hij is bezig met het recyclen van plastic tot ‘Precious Plastic’ via 2 machines. Van der Plas:

“Het streven is om van het plastic verpakkingsafval dat Archipel dagelijks binnen krijgt van haar leveranciers, met name de plastic etensbakken, weer nieuwe (her)bruikbare producten te maken. Doelstelling is om uit plastic wegwerpproducten (=afval) een product te maken dat meervoudig gebruikt kan worden of dat na gebruik weer naar dezelfde machine kan voor hergebruik: cyclisch. Intussen proberen we ook de bestaande afvalstroom naar de locaties in kaart te brengen en de bestaande aantallen zwarte afvalbakken terug te dringen en/of om te zetten tot een afvalbak die eenvoudiger te recyclen of door kleur en/of materiaal te scheiden is tijdens het afvalverwerkingsproces. Daardoor hopen we nog minder plastic afval te krijgen, en het nog noodzakelijke plastic afval een nieuw leven te geven”.

Helaas heeft Ralf de verkiezing niet gewonnen, maar wij hopen wel dat zijn project weer inspiratie aan anderen kan bieden.

Heb je het congres gemist? Alle items en presentaties zijn nog tot en met 31 december 2020 via deze link te bekijken. 

1-DSC_0306

Laatste nieuws