20 juli 2020Financiering, VVT Nieuws handtekening

Compensatie voor omzetverlies en kosten van de coronacrisis

De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor de bedrijfsvoering van zorgorganisaties. Bepaalde vormen van zorg worden veel meer geleverd, terwijl andere activiteiten teruglopen of zelfs helemaal stil vallen. Ook zijn er veel extra kosten, bijvoorbeeld voor persoonlijke beschermingsmiddelen, extra inzet van personeel en ziekteverzuim. In dit bericht leest u hoe zorgorganisaties hiervoor gecompenseerd worden.

Er zijn verschillende regelingen in de maak om zorgorganisaties in deze situatie te ondersteunen. De bijlage bij dit bericht geeft een overzicht daarvan. Nog niet alles is duidelijk en de komende tijd moeten er nog zaken worden uitgewerkt. 

Om het voor zorgaanbieders werkbaar te houden, is het belangrijk dat de regelingen vanuit de verschillende domeinen (Wlz, Zvw en Wmo) goed op elkaar aansluiten. VWS heeft een sectorbrede stuurgroep opgericht die zich bezighoudt met de financiering van aanbieders in verband met de coronacrisis. ActiZ heeft VWS gevraagd om regie te nemen op dit proces.

Zodra er meer bekend is vullen wij dit bericht en de bijlage aan.

Download Overzicht compensatiemaatregelen Corona (laatste update 21 juli 2020)

1-DSC_0862

Laatste nieuws