01 juli 2020Informatisering, VVT Nieuws

Cliënt heeft per 1 juli recht op elektronische inzage en recht op logging

De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) is ingegaan op 1 juli 2017 en kent per 1 juli 2020 nieuwe verplichtingen binnen de zorg.

Cliënten hebben vanaf nu recht op kosteloze elektronische inzage in het medische en zorgdossier en hebben recht op inzage in de logging (om te kunnen zien wie hun dossier heeft ingezien).

Zorgorganisaties kunnen aan deze plicht tot inzage voldoen met behulp van een cliëntportaal. Het elektronisch aanleveren van de informatie aan de cliënt kan in een pdf-bestand, of in de Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) van de cliënt. Weinig cliënten beschikken nog over een PGO. Aanleveren aan PGO’s is niet wettelijk verplicht, maar past goed in de visie van ActiZ ‘Digitaal Denken en Doen. Met behulp van de subsidieregeling InZicht kunt u zich voorbereiden op deze ontwikkelingen.

Meer informatie

 

Annemiek Mulder

Laatste nieuws