26 mei 2020Financiering, VVT Nieuws

CIZ maatregel Wlz-registratie V&V stopt

Begin april startte het CIZ met een tijdelijke aanpassing van de procedure voor indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg V&V, ten gevolge van covid-19. Nu de gewone zorg weer wordt hervat en er (onder voorwaarden) weer huisbezoeken worden afgelegd, is er geen noodzaak meer om deze regeling te verlengen. De Wlz-registratie V&V stopt dan ook per 1 juni.

Opzet

Het CIZ gaf met deze tijdelijke regeling gehoor aan een verzoek van VWS en ActiZ. Dankzij deze regeling was het mogelijk om ouderen snel op te nemen, zonder nader onderzoek door het CIZ. De indicaties die via deze weg zijn afgegeven, hebben een geldigheidsduur van 1 jaar. Volgend jaar volgt alsnog onderzoek van het CIZ, waarbij het recht op Wlz voor de cliënt behouden blijft, maar er wel een aanpassing in het zorgprofiel kan volgen. De Wlz-registratie was bedoeld voor reguliere VV (her)indicaties. Het betrof een (verzwaring van de) zorgvraag bij een cliënt die in principe niet samenhing met de uitbraak van het coronavirus.

De afgelopen twee maanden is er 540 keer gebruikt gemaakt van deze regeling door 145 zorgaanbieders.

Herma_klein

Laatste nieuws