nieuws

09 oktober 2019Financiering, VVT Nieuws

CIZ factsheet zorgprofiel VV07 beschikbaar

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft een factsheet opgesteld voor het zorgprofiel ‘VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding’ (VV07) opgesteld. Dit factsheet verduidelijkt de huidige werkwijze van de indicatiestelling voor zorgprofiel VV07.

Verduidelijking van het indicatiebeleid 

Aanleiding voor het opstellen van deze Factsheet voor zorgprofiel VV07 door het CIZ zijn vragen van zorgaanbieders over dit te indiceren zorgprofiel. De vragen betreffen bijvoorbeeld de aanvullende informatie die aan het CIZ aangeleverd moet worden en de geldigheidsduur van het te indiceren zorgprofiel. Ook  ActiZ ontving hier vragen over.

De factsheet bevat een nadere uitleg van en verduidelijking c.q. aanvulling op de specifieke indicatiecriteria die in de Beleidsregels Indicatiestelling Wlz zijn beschreven voor het zorgprofiel VV07. Let op: het is géén wijziging in werkwijze.

ActiZ hoopt dat de factsheet bijdraagt aan een zo voorspoedig mogelijk afhandeling van het indicatiebesluit VV07.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws