11 november 2020VVT Nieuws, Wonen

Checklist ventilatie en Covid-19 aangepast

In de media en politiek is veel aandacht voor de mogelijke rol van ventilatie bij verspreiding van het Covid-19 virus. ActiZ vindt het van belang dat hier aandacht voor is en blijft en heeft eind september een checklist voor zorgorganisaties opgesteld. Deze is sindsdien op enkele punten aangevuld na overleg met het Expertpanel Corona, een samenwerking tussen TNO, VCCN, TU/Eindhoven en RoyalHaskoningDHV.

Op basis van gesprekken met leden is de tekst van de checklist verduidelijkt. Hier vindt u de vernieuwde checklist ventilatie en Covid-19 die de vorige versie van 29 september jl. vervangt. Er is nauw contact met verschillende organisaties hierover, zoals het ministerie van VWS, het eerder genoemde Expertpanel Corona en ook andere organisaties op het gebied van binnenklimaat en techniek.

Op 16 oktober organiseerde een samenwerkingsverband van organisaties, te weten ISSO, TVVL, Binnenklimaat Nederland (voorheen VLA) en VCCN, een webinar over ‘Infectierisico in verpleeghuizen’ waarin specifiek aandacht is besteed aan ventilatie en het binnenklimaat. In het webinar kwam tevens het hier boven genoemde Expertpanel Corona aan het woord. Dit webinar duurt een uur en is terug te zien via deze link.

1-DSC_0306

Laatste nieuws