05 november 2020VVT Nieuws, Werkgeverschap

Campagne 'Deel je zorg' over mantelzorg en werk

Op 10 november, de dag van de mantelzorg, start de bewustwordingscampagne Deel je zorg. De huidige corona-maatregelen hebben grote impact op het werk, zeker voor medewerkers die naast hun baan ook mantelzorgen. Uit onderzoek blijkt dat bijna 2 op de 3 werkende mantelzorgers (64%) aangeeft dat er meer behoefte is aan waardering en ondersteuning vanuit de werkgever.

 

Wat kunnen werkgevers doen?

Helpt u als werkgever mee aan het bespreekbaar maken van de mantelzorgsituatie van werknemers op het werk? Als leidinggevende/werkgever/HR manager kunt u openheid creëren binnen de eigen organisatie. Door over mantelzorg te praten, maar ook met een nieuwsbrief of interne mail. Daarvoor zijn gebruiksklare tools en tips klaargezet met teksten voor intern gebruik. Informatie over de campagne, een link naar de toolkit van het ministerie van VWS met campagnematerialen zijn te vinden op de website Werk en mantelzorg.

Samen sterk voor mantelzorg

Ook in de landelijke aanpak 'Samen sterk voor mantelzorg' zetten werkgevers, gemeenten, zorgverzekeraars en mantelzorgpartijen zich in om mantelzorgers zo vroeg mogelijk in het zorgtraject te ondersteunen. Een van de initiatieven is het nieuwe Adviesteam voor gemeenten bij mantelzorg-vraagstukken. De mantelzorgdeskundigen in het team adviseren, kosteloos tot 25 uur, over onder andere respijtzorg, het bereiken van mantelzorgers en het betrekken van welzijns- en vrijwilligersorganisaties. Het team is opgezet door de VNG, Movisie, MantelzorgNL en het ministerie van VWS. Het Adviesteam Mantelzorg is telefonisch te bereiken op: 030- 659 22 20 of per mail via: adviesteam@mantelzorg.nl

1-DSC_0443-001

Laatste nieuws