16 juni 2020Financiering, VVT Nieuws

Budgettair kader Wlz 2020 ongewijzigd, voorlopige kader 2021 bekend

Minister De Jonge wijzigt het budgettair kader voor de Wlz 2020 niet. Dat schrijft de minister in de Voorlopige kaderbrief 2021 aan de NZa. Het ongewijzigd laten van het Wlz kader is conform het mei-advies van de NZa.  In augustus geeft de NZa aan het ministerie opnieuw advies over de toereikendheid van Wlz-kader 2020. Voorts gaat de kaderbrief in op het voorlopige budgettaire kader Wlz 2021.

NZa-advies mei

In het NZa-advies van mei heeft de NZa, als gevolg van de gevolgen van de trendbreuken die de corona-pandemie veroorzaakt, geen geactualiseerde prognose van de uitgavenontwikkeling in de Wlz uitgebracht. De NZa adviseert het ministerie het budgettaire kader 2020 ongewijzigd te laten.

De minister neemt het advies van de NZa over, zo staat in de Voorlopige kaderbrief 2021 aan de NZa in afschrift aan de beide Kamers. Daarbij verwijst de minister naar de ophoging van het Wlz kader die eerder dit jaar in april plaatsvond. In de brief staat dat Wlz-uitvoerders per saldo € 86 miljoen van de contracteerruimte 2020 verschuiven naar het pgb-kader om in te spelen op de voorkeuren van cliënten.

Het ongewijzigd laten van het totale budgettaire kader 2020 betekent dat het ministerie de reservering van de herverdelingsmiddelen à € 125 miljoen. In augustus adviseert de NZa opnieuw over de toereikendheid van het Wlz kader 2020 en de inzet van de herverdelingsmiddelen. Op dit augustusadvies reageert minister De Jonge na Prinsjesdag in de definitieve kaderbrief Wlz 2021.

In totaal omvat Wlz budgettair kader 2020 een bedrag van € 24.961 miljoen.
De onderverdeling is als volgt:

  • Contracteerruimte (CR) € 21.211 miljoen
  • Pgb € 2.650 miljoen
  • Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg € 1.100 miljoen

Voorlopig budgettair kader 2021

Het voorlopige budgettair kader 2021 is gebaseerd op het Wlz kader 2020 en is als volgt opgebouwd:

 

In miljoen euro

Kader 2020

24.961

Groeiruimte 2021

550

Kwaliteitskader vph tranche 2021

350

Toegang Wlz mensen met psychische stoornis

645

Lage zzp’s

-50

Maatregelen ter voorkoming zorgval

5

Loon- en prijsbijstelling

PM

Wlz-kader 2021

26.461


Voor de groeiruimte 2021 is voor demografische ontwikkelingen en de toenemende zorgzwaarte  € 550 miljoen beschikbaar. Hiervan is  € 4 miljoen bestemd voor verduurzaming vastgoed en komt beschikbaar via een hoger tarief voor de normatieve huisvestingscomponent. Het landelijk beschikbare kwaliteitsbudget neemt in 2021 toe met € 350 (van € 1.100 miljoen in 2020 tot € 1450 miljoen in 2021, prijspeil 2021). Vanaf 1 januari 2021 kunnen geïndiceerde cliënten met een psychische stoornis instromen in de Wlz. Naar verwachting gaat het om 9.250 cliënten. Daarvoor wordt € 645 miljoen toegevoegd aan budgettaire kader. Indien de financiële effecten anders zijn dan geraamd dan wordt dit verwerkt bij de Voorjaarbesluitvorming 2022.

Voor de uitstroom van lage zzp’s wordt de contracteerruimte met € 50 miljoen verlaagd. De maatregelen ter voorkoming zorgval leiden tot een ophoging van € 5 miljoen, boven op € 25 miljoen in 2020. In de definitieve kaderbrief Wlz 2021 volgt het bedrag voor de loon- en prijsbijstelling 2021.

Het totaalbedrag voor het voorlopige Wlz-kader 2020 is € 26.461 miljoen. Dat is als volgt opgebouwd (in miljoenen):

Contracteerruimte 2021         € 22.053
PGB kader bij aanvang 2021   € 2.758
Kwaliteitsbudget vph              € 1.450
Herverdelingsmiddelen 2021     € 200

Overige zaken

Voor de transitiemiddelen verpleeghuiszorg is voor de periode 2018 – 2021 in totaal € 200 miljoen als ontwikkelbudget voor de implementatie van het kwaliteitskader beschikbaar. Voor 2021 bedraagt het € 50 miljoen. De geoormerkte ruimte voor innovatie in de langdurige zorg blijft ook in 2021 een bedrag € 10 miljoen.

Voor de Wlz contracteerruimte 2020 geldt dat deze onder voorbehoud van de politieke besluitvorming rond Prinsjesdag voorlopig wordt vastgesteld.

Herma_klein

Laatste nieuws