nieuws

05 december 2018

Update woensdag 5 december 2018

Verpleger af van poespas

Na jaren van knokken is het eindelijk zover: de gehate 5-minutenregistratie in de wijkverpleging gaat in de prullenbak. Verzekeraars, zorgaanbieders, zorgwaakhond NZa en minister De Jonge (Volksgezondheid) hebben hun handtekening gezet onder een akkoord waarmee de administratieve last voor eens en altijd de nek wordt omgedraaid. Binnen een jaar moeten alle declaratiesystemen in de zorg er op zijn aangepast. Eerder becijferde de V&VN dat werknemers daar ongeveer een uur per dag mee kwijt zijn. Het opdoeken van de 5-minutenregistratie in de wijkverpleging is een mijlpaal. Het ministerie van Volksgezondheid heeft al meerdere keren geprobeerd om ervan af te komen, schrapte de administratieve last zelfs uit de wet. Op papier hoefde de 5-minutenregistratie dus al lang niet meer, maar de praktijk bleek weerbarstiger. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hielden er namelijk aan vast. Dat zorgverzekeraars huiverig waren om het instrument aan de dijk te zetten is volgens minister De Jonge begrijpelijk. Maar die controle kan volgens de vicepremier ook op een andere manier. Afgesproken is dat voortaan wordt uitgegaan van een zorgplan en de planning die zorgaanbieders vooraf bij verzekeraars indienen. Daarin staat welk werk er verricht gaat worden en hoeveel tijd dat in beslag zal nemen. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars krijgen maximaal een jaar de tijd om hun declaratieprocessen en computersystemen aan te passen. Zorgaanbieders die de overgang naar de nieuwe werkwijze lastig vinden, kunnen hulp krijgen van een speciaal team waarin experts zitten van het ministerie van Volksgezondheid en zorgautoriteit NZa. Bij beroepsorganisatie V&VN en de koepel voor zorgondernemers ActiZ worden helpdesks ingericht. Op meerdere momenten zal volgend jaar worden geïnventariseerd of betrokken partijen hun beloftes nakomen.

Telegraaf 5-12-2018 

Verfoeide vijfminutenregistratie in zorg moet in 2019 écht verdwijnen

In 2019 moet het echt gebeuren: alle partijen in de zorg hebben beloofd om de vijfminutenregistratie dan af te schaffen. In een convenant beloven alle partijen in de wijkverpleging elkaar plechtig dat de gewraakte vijfminutenregistratie volgend jaar echt moet verdwijnen. Het gaat om ActiZ en Zorgthuis namens de zorgondernemers, de zorgverzekeraar, de toezichthouder NZA, minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden V&VN. Zorgverleners, zoals de wijkverpleging, zijn nu vaak verplicht om hun werktijd te verantwoorden, per (minimaal) vijf minuten. De beroepsorganisatie schat dat hierdoor duizenden manjaren werk verloren gaan. De tijdregistratie werd rond de eeuwwisseling door het ministerie van VWS ingevoerd om de zorg te standaardiseren. Later werd de registratieplicht versoepeld om de professional meer autonomie te geven. Zeven jaar geleden schafte staatssecretaris Marlies Veldhuyzen van Zanten de regel formeel af. Veel regels die officieel al zijn afgeschaft blijken in de praktijk echter nog te worden gehandhaafd, vaak uit gemakzucht. Zo bestaat de vijfminutenregistratie nog steeds omdat verzekeraars het handig vinden bij het vergoeden van zorg, terwijl werkgevers en hun accountants de registratie gebruiken als prikklok. Voor de wijkverpleging is dit jaar een nieuwe werkwijze vastgelegd in een 'kwaliteitskader'. Voor elke hulpbehoevende wordt voortaan een zorgplan gemaakt. Op basis daarvan worden rekeningen bij de verzekeraar ingediend en vergoed. In een convenant beloven de partijen zich daar aan te gaan houden.

Volkskrant 5-12-2018 

Initiatiefwet: aanbesteding moet uit zorg

De verplichte Europese aanbesteding van jeugdzorg en Wmo-hulp gaat mogelijk van de baan. GroenLinks en SGP komen met een wetsvoorstel om de verplichting te schrappen. Volgens GroenLinks en SGP kan de Kamer eenvoudig zelf de Aanbestedingswet aanpassen. In die wet uit 2016 werkte Nederland de Europese regels voor aanbestedingen uit. Door jeugdzorg en Wmo in die wet uit te zonderen, is het opgelost, stellen GroenLinks en SGP voor. Hun plan komt tegemoet aan brede onvrede in de Kamer over de verplichte aanbesteding, al moet nog blijken of andere partijen deze oplossing van GroenLinks en SGP steunen. Voor het eerst trekken die twee partijen Sinds 2016 moeten gemeenten verplicht alle grote opdrachten binnen het 'sociale domein' aanbesteden. Maar vanaf het begin regende het klachten over het verplichte aanbesteden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil er al langer van af. Eurocommissaris Frans Timmermans heeft al laten weten dat Nederland niet zomaar de verplichte aanbesteding kan schrappen. In een brief aan GroenLinks en SGP maakte hij duidelijk dat Brussel geen groen licht gaat geven voor een uitzondering voor het 'sociale domein'. Wel is hij 'in gesprek' met Nederland over hoe gemeenten binnen de Europese regels meer hun eigen wensen op tafel kunnen leggen dan ze nu doen.

Trouw 5-12-2018 

Commentaar: Bejaardenhuis

De decentralisatie van de zorg naar de gemeenten in 2015 is altijd een van de minst populaire maatregelen geweest van het vorige kabinet-Rutte. In het rapport Wisselend bewolkt maakt het Sociaal en Cultureel Planbureau een voorlopige balans op. De operatie heeft niet tot enorme problemen geleid. Grote groepen krijgen nog steeds de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben, aldus het SCP. Daarnaast zijn zij tevreden over het hulpaanbod. De titel van het SCP-rapport, Wisselend bewolkt, geeft echter aan dat er ook zorgen zijn. De uitvoeringspraktijk is vaak ingewikkeld, terwijl de helft van de mensen die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zegt dat ze niet zelf formulieren kunnen invullen. Bovendien lijkt de ideologie van participatie strijdig met een maatschappelijke praktijk die juist de andere kant op gaat. Nederlanders zijn drukbezet en mobiel. Veel mensen wonen ver van ouders en familie, omdat ze zijn verhuisd voor werk of studie. Daarnaast hebben juist de kwetsbaarste mensen in veel gevallen een beperkt sociaal netwerk. Zorgelijk is dat de eenzaamheid onder ouderen toeneemt, terwijl de Wmo die juist beoogde terug te dringen. Wellicht is het verzorgingshuis, het oude ‘bejaardenhuis’, te overhaast afgeschaft. Er is een groep ouderen die eenzaam is, maar lichamelijk en geestelijk te gezond om in een instelling te worden opgenomen. Deze groep zou gebaat zijn bij de ontwikkeling van betaalbare nieuwe woonvormen. - Peter Giesen

Volkskrant 5-12-2018 

Netwerk ict-leveranciers wil alle zorgverleners verbinden

De nieuwe stichting Nuts wil een decentraal communicatienetwerk in de zorg realiseren. Zo moeten gegevens gemakkelijk, veilig en snel uitgewisseld kunnen worden tussen alle Nederlandse zorgverleners. Van ziekenhuis en fysiotherapeut tot thuiszorgorganisatie en geestelijke gezondheidszorg. De stichting is een initiatief van diverse ict-leverancies. Het gaat om Avinty, Caren, GeriMedica, Intramed, Miles Ahead, Nedap, OZO verbindzorg, Stichting Privacy by Design, Quli en Vital Health. Het rommelt al enkele jaren in de Nederlandse zorg-ict. Dit begon met de afstemming van de Wet op het landelijk epd. Daarna besloot de politiek enerzijds dat ‘de markt’ het probleem moet oplossen. Anderzijds kwam er het Landelijk Schakelpunt (LSP). Aan de basis van het probleem ligt het feit dat de uitwisseling van zorggegevens nog vaak handmatig gebeurt. Als een patiënt bij het ziekenhuis komt, heeft de behandelend arts geen inzage in zijn allergieën. Dit is pas mogelijk na een verzoek aan de huisarts. Als het ziekenhuis de patiënt wil overdragen aan de thuiszorg, moet de transferverpleegkundige met tien thuiszorgorganisaties bellen om een plekje te vinden. Als de huisarts vervolgens wil weten wat de thuiszorg doet, dan moet de doktersassistent alle organisaties bellen tot de juiste gevonden is. Waarna de thuiszorg een uittreksel uit het dossier naar de huisarts faxt. Er is geen eenduidige manier om data uit te wisselen.

Zorgvisie 4-12-2018

Terug naar alle updates

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws