nieuws

10 september 2018

Update vrijdag 7 september 2018

Massale steun voor acties publieke sector

De oproep van de leraren achter PO in Actie om samen met de zorg, de politie en defensie de barricaden op te gaan, krijgt massale steun. Het zorgpersoneel kondigt daarnaast ook eigen acties aan. De protesterende leraren achter PO in Actie riepen alle overheidsmedewerkers op om op 2 oktober naar Den Haag te komen om meer geld te eisen voor de publieke sector. Politiebonden ACP, NPB en 'Malieveld 2.0', het online initiatief van politiemedewerkers dat op Facebook 20.000 leden heeft, zijn voorstander van gezamenlijke acties. Zorg in Actie en de Actiegroep Fysiotherapie, op Facebook samen goed voor 40.000 leden, zijn ook voor gezamenlijke actie en kondigen daarnaast eigen acties aan. Wanneer in de Tweede kamer de Algemene Beschouwingen bezig zijn, wil Zorg in Actie vijftien tot twintig minuten het werk onderbreken. “Op 16 oktober om 10.16 uur willen we zorgbreed het werk neerleggen'', zegt Marijke Volgers, oprichter van Zorg in Actie. ”Toen PO in Actie startte, dacht ik bij mezelf: dit zijn precies de dingen waar wij ook tegenaan lopen. Te hoge werkdruk, te veel administratie en salarissen die achterblijven bij andere sectoren.'' Volgers startte de Facebookgroep 'Zorg in Actie'. ,,Binnen de kortste keren had die 30.000 leden.'' Vandaag presenteert Zorg in Actie samen met vier andere initiatieven in de zorg een manifest. ,,Wij willen terug wat ons is afgenomen: de tijd om patiënten en cliënten de zorg te geven die ze nodig hebben. Eerlijke lonen, zodat we fatsoenlijk rondkomen, en nieuwe collega's. De vrijheid om zorg te verlenen, zonder opgelegde regels die ons belemmeren in ons werk'', schrijft het zorgpersoneel. Ook het Nationaal Zorgfonds, Actiegroep Fysiotherapie, het netwerk zzp'ers in de zorg en UMC's in actie steunen het manifest.

AD 7-9-2018 

Publieke sector is te ver uitgekleed

Hoge werkdruk, personeelstekorten en lage salarissen. Terwijl het kabinet werk maakt van het afschaffen van de dividendbelasting, kraakt de eigen publieke sector in zijn voegen. De ontevreden leraren van PO in actie zijn boos over deze 'schandvlek' en roepen de hele publieke sector op om in actie te komen. Of er een massale staking komt, daar is voorman Jan van de Ven nog niet over uit. "Dat is afhankelijk van de massa die we creëren en de vakbonden die zich achter ons scharen", zegt hij. "In sommige sectoren is staken gewoon geen optie. Het kan ook een actie via sociale media worden of een protestmars. Het gaat erom dat we samen een krachtig signaal afgeven." Er is inderdaad 'grote behoefte' aan uitgaven aan de publieke sector, zegt Brigitte Unger, hoogleraar economie van de publieke sector aan de Universiteit Utrecht. Het bedrag dat PO in actie noemt, is volgens haar correct. Voor een goed evenwicht moet een welvarende zorgstaat als Nederland ongeveer 50 procent van het bbp uitgeven aan de publieke sector, zegt Unger. Dat was lang het geval, maar sinds de jaren negentig dalen de uitgaven gestaag. Onder het huidige kabinet zijn de uitgaven aan de publieke sector nog maar 42 procent, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee stelt het kabinet volgens Unger de verkeerde prioriteiten. "De regering zet in op het afbetalen van publieke schulden en het bevoordelen van de kapitaalkrachtigen. Internationaal geldt Nederland inmiddels als belastingparadijs naast landen als Panama, Luxemburg en de Bahama's", zegt de econoom. "Dat zijn landen waar je eigenlijk niet samen mee genoemd wil worden. Ik vrees dat deze keuzes op de lange termijn schadelijk zijn voor de Nederlandse economie." Een mogelijk nog groter probleem is de 'formuliertjescultuur', zegt Ben Heijdra, hoogleraar macro-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. "De overheid moet ook investeren, maar als ze de bureaucratie in de publieke sector oplossen ben je van een groot deel van het probleem af."

Trouw 7-9-2018 

FNV: in de zorg neemt de onvrede toe

In de zorg neemt het gevoel van onvrede toe, zegt FNV-bestuurslid arbeidsvoorwaarden Zakaria Boufangacha. "Werknemers delen te weinig in de economische groei." Zo beginnen de werknemers in de universitaire medische centra binnenkort weer met acties. Of de FNV meedoet aan de stakingsoproep van PO in actie, laat Boufangacha nog even in het midden. "We gaan eerder ook al actie voeren." In de zorg staat een grote investering gepland voor de verpleeghuizen. Of er echter genoeg personeel gevonden wordt om te voldoen aan de nieuwe kwaliteitsnormen, is de vraag. Bureaucratie is ook een grote klacht in de zorg, van huisarts tot wijkverpleegkundige. De totale zorguitgaven groeien nog steeds, maar wel minder hard dan dat de vraag aan zorg de laatste jaren groeide.

Trouw 7-9-2018 

Gemor in de publieke sector, en daar is Klaver met een pamflet

Met een kort en bondig 'mooi!' schaarde PvdA-leider Asscher zich donderdagochtend op Twitter vliegensvlug achter de doorstart van de actiegroep PO in Actie naar Publieke Sector in Actie. SP-leider Lilian Marijnissen zegde prompt haar komst toe op de landelijke actiedag op 2 oktober. GroenLinks-voorman Klaver wist nog een beter idee voor iedereen 'die schouder aan schouder staat met onze agenten, buschauffeurs, docenten en zorgverleners: kom zondag naar Afas Live!' Daar zijn dan niet de actievoerders te bewonderen, maar Klaver zelf met zijn poging zich op te werpen als de politieke spreekbuis voor de publieke sector. De collectieve actiedrang komt voor hem op een gouden moment. De afgelopen maanden toerde hij langs 'kantines' om verhalen van de werkvloer te horen, nu doet hij verslag in het pamflet ‘Doorbreek de crisis in de publieke sector’. Waar de SP inmiddels een verbond heeft gesloten met vijf actiegroepen in de zorg - Zorg in Actie, Nationaal Zorgfonds, Actiegroep Fysiotherapie, ZZP'ers in de zorg, UMC in Actie - hoopt GroenLinks op een 'grassroots'-beweging, vanouds de kracht van de SP. Een organisatie zoals Publieke Sector in Actie nu aankondigt.

Volkskrant 7-9-2018 

Misdeelde sector

De rekening voor het achterstallig onderhoud van de publieke sector is forser dan de politiek wil beseffen, aldus een commentaar van de Volkskrant. Alle condities voor een 'perfecte storm' in de publieke sector zijn aanwezig: hij kampt met achterstallig onderhoud, terwijl de hoogconjunctuur zich in de belastinginkomsten manifesteert. Het kabinet houdt vast aan zijn kostbare voornemen de dividendbelasting af te schaffen en draagt daarmee bij aan de bereidheid onder werknemers in het onderwijs, de gezondheidszorg en bij de politie om - vaak buiten de bonden om - in actie te komen. “De samenleving krijgt de rekening gepresenteerd voor de jarenlange veronachtzaming van publieke taken. En die rekening is beduidend forser dan de politiek zich vooralsnog wenst te realiseren.”

Volkskrant 7-9-2018 

Vergrijzing stapelt zorgkosten

Zorgkosten voor ouderen zullen de komende jaren hard stijgen richting 40 miljard euro per jaar . In 2030 zullen de zorgkosten voor ouderen 37% hoger zijn dan de EUR 28 miljard in het jaar 2017, becijferde Vektis donderdag. Dit nog afgezien van arbeidsmarkteffecten. Het statistiekbureau van verzekeraars toont dat 65-plussers veel zorg gebruiken. Nu zijn ze goed voor de helft van alle zorgkosten, in 2030 zal dat 58% zijn, verwacht Vektis. In 2017 was hun aandeel in de bevolking nog maar een vijfde (3,3 miljoen mensen), in 2030 een kwart. Dat zorgt ervoor dat grote kostenposten als de verpleeghuiszorg (11 miljard per jaar), ziekenhuiszorg ( 8,4 miljard) en wijkverpleging (2,8 miljard) flink oplopen in de komende dertien jaar. Ouderen hebben vaker diabetes en astma en gaan regelmatiger naar de huisarts. Ook gebruiken ze volgens Vektis ook veel medicijnen. De meeste ouderen gebruiken vijf of meer soorten, samen gaat daar 2 miljard aan zorggeld aan op. Specifieke zorgkosten gaan door de vergrijzing hard omhoog richting 2030, aldus de statistici. Zo stijgen kosten voor wijkverpleging en revalidatiezorg voor ouderen met 41% tot 2030. De kosten voor bijvoorbeeld mondzorg en geestelijke gezondheidszorg nemen minder hard toe.

Telegraaf 7-9-2018
Vektis 6-9-2018 

Ook verzorgende heeft geen tijd voor eenzame oudere

Verpleegkundigen en verzorgenden zagen de afgelopen vijf jaar de eenzaamheid onder ouderen groeien, maar hebben naar eigen zeggen minder tijd om het tij te keren. Dat blijkt uit een enquête onder duizend werknemers. Ruim 60 procent van de zorgmedewerkers geeft aan in de eigen vrije tijd terug te gaan om een praatje te maken met eenzame cliënten. Tijdens de werkuren schiet dit er vaak bij in. Als belangrijkste oorzaak noemen zij de hoge werkdruk en het personeelstekort. De peiling werd uitgevoerd door de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden, V&VN, die onlangs meldde dat de werkdruk deze zomer nog hoger was dan vorig jaar. 53 procent van het zorgpersoneel heeft dagelijks te maken met een eenzame cliënt. Gevraagd naar de indrukwekkendste ervaringen rondom eenzaamheid, noemen opvallend veel verzorgenden het sterfbed van cliënten.

AD 7-9-2018
VenV 6-9-2018 

Vektis: ‘Kosten ouderenzorg in 2030 ruim 37 procent hoger dan in 2017’

Nederland heeft vorig jaar ongeveer 28 miljard euro uitgegeven aan ouderenzorg. Dat is bijna de helft van de totale zorgkosten. En de zorgkosten lopen tot 2030 alleen maar op, concludeert onderzoeksbureau Vektis. Gemiddeld wordt er 8.650 euro per 65-plusser aan zorg besteed. De 28 miljard euro die naar ouderenzorg vloeit, maakt bijna de helft (49 procent) uit van de totale Nederlandse zorgkosten die worden gemaakt vanuit de Zvw en de Wlz. De hoogte van de kostenposten verschillen per leeftijd. De Wlz is met ruim 11 miljard euro de grootste kostenpost in de ouderenzorg. Ziekenhuiszorg volgt met 8,4 miljard euro. De wijkverpleging is met 2,8 miljard euro hekkensluiter van de top-3 grootste kostenposten. Ten opzichte van 2016 hebben ouderen in 2017 meer bezoeken aan de spoedeisende hulp gebracht. Uit de analyse van Vektis blijkt dat het aandeel van ouderen op de seh met 1,4 procent is toegenomen. Een vergelijkbaar beeld is het aandeel ouderen van het totaal aantal mensen dat de huisartsenpost bezoekt. Van 2012 tot 2017 is het aandeel ouderen met 1,8 procent, zo’n 70.000 bezoeken, toegenomen. De toenemende zorgvraag en vergrijzing kunnen de druk op de ketel veroorzaken. Om de zorg effectief en betaalbaar te houden, benadrukt Vektis het belang van goed afgestemde zorg tussen diverse domeinen. ‘De wijze waarop zorg wordt georganiseerd en gefinancierd is behoorlijk verzuild. Wij zien de vraag naar integrale zorg. Daarbij mogen financieringsstromen de zorgvraag niet belemmeren.’

Zorgvisie 6-9-2018

Terug naar alle updates

Laatste nieuws