nieuws

17 april 2018

Update dinsdag 17 april 2018

ActiZ in de media

Met meer begeleiding personeel behouden - Voor brancheorganisatie van zorginstellingen ActiZ is het beperken van de uitstroom één van de prioriteiten van dit moment. “Het lukt ons onvoldoende om jongeren aan ons te binden, en als ze eenmaal weg zijn komen ze ook niet meer in de zorg terug”, aldus Jacqueline Joppe, vicevoorzitter van ActiZ. Uit onderzoek van de koepel blijkt dat meer dan de helft van de jongeren die de zorgsector weer verlaat zegt geen baan meer in de zorg te willen. Als reden daarvoor wordt aangegeven: de werkdruk is te hoog en de communicatie laat te wensen over. Vicevoorzitter Joppe noemt dat in EenVandaag zorgelijk. “We moeten die jongeren nog veel beter begeleiden en aansluiten bij hun wensen en verwachtingen.” Volgens minister Hugo de Jonge moeten er stage- en werkbegeleiders worden opgeleid om ervoor te zorgen dat meer mensen behouden blijven. ActiZ heeft daar al een plan voor: zorgprofessionals die met pensioen gaan nog een contract van 12 uur aanbieden. “Deze mensen hebben een schat aan ervaring, ze kunnen heel goed begeleiden. Zij zouden dan die begeleidingstaak op zich kunnen nemen.” Minister De Jonge reageert in EenVandaag enthousiast op dit plan en volgens hem is het ook te betalen. “We stellen in iedere regio budget ter beschikken om te betalen wat in die regio het beste werkt. In Rotterdam is de situatie anders dan in het oosten. Als regio’s ervoor kiezen om het geld daaraan op te maken. Dan is dat geld ervoor beschikbaar.” Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter van Humanitas in Rotterdam legt in EenVandaag uit dat het niet lukt om jongeren en zij-instromers de juiste begeleiding te bieden omdat er al een tekort aan mensen is. “Je zit in een gekke spiraal. Er zijn best veel hbo-verpleegkundigen die hier willen werken. Maar die laat je een maand lang handdoeken vouwen omdat je geen tijd hebt om ze te begeleiden. Dan haakt zo iemand af.” In zijn eigen instellingen ziet de zorgbestuurder dat er van de achthonderd mensen die worden aangenomen, twee derde weer verdwijnt. “Die mensen houden het hier een jaar vol en werken zich het leplazarus. Ze vinden het mooi om dit werk te doen, maar ook zo ontzettend zwaar. Uiteindelijk verdwijnen ze dan naar een kantoorbaan. Dat is een stuk rustiger en beter in je thuissituatie in te passen.”

EenVandaag 16-4-2018

Branche in de media

Woonplek van kwetsbare kinderen komt in de knel - Kinderen met een beperking kunnen straks door geldgebrek niet meer wonen op een plek die precies past bij hun zorgbehoefte en karakter, vrezen hun ouders. Vooral de gemeenten draaien de geldkraan dicht voor zulke wooninitiatieven, waardoor kwetsbare mensen in nood kunnen raken. Ouders luiden daarover de noodklok, blijkt uit het vandaag verschenen rapport ‘Net als thuis’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zij maken zich zorgen over het voortbestaan van het persoonsgebonden budget (pgb) en een speciale toeslag. Veel gemeenten hebben de tarieven voor pgb-zorg al verlaagd of de wooninitiatieventoeslag (bestemd voor beveiliging, kantoorkosten of de huur van een gemeenschappelijke ruimte) inmiddels afgeschaft. Ook zijn de indicaties die gemeenten afgeven vaak kort (een jaar, soms twee jaar). Dat brengt veel financiële onzekerheid met zich mee. Daarnaast zijn de tarieven verlaagd voor nieuwe bewoners met een pgb dat wordt betaald vanuit de langdurige zorg. Zorgminister Hugo de Jonge erkent dat ouderinitiatieven een goed alternatief kunnen zijn voor thuis of in een instelling wonen. “De suggesties uit dit onderzoek neem ik ter harte. Het moet duidelijk zijn aan welke eisen een ouderinitiatief moet voldoen voor financiële ondersteuning. Ik ga daarom binnenkort met de gemeenten en Per Saldo hierover verder in gesprek.”

AD 17-4-2018
SCP 17-4-2018 

Verdeeldheid over toegevoegde waarde hoofdlijnakkoorden - Zorgexperts zijn verdeeld over de toegevoegde waarde van hoofdlijnakkoorden in de zorg om de kwaliteit te verbeteren en de kosten te beteugelen. Meerdere sprekers tijdens het rondetafeloverleg tussen vertegenwoordigers uit de zorg en de vaste Kamercommissie voor VWS bepleitten een integrale aanpak binnen de zorg. Sectorakkoorden kunnen mogelijk bemoeilijken dat budgetten overgeheveld worden van ziekenhuis naar de eerste lijn. De verschillende deelakkoorden moeten wel op elkaar aansluiten, benadrukte voorzitter Ella Kalsbeek van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Zorgaanbieders en -verzekeraars zijn voorstander van het vormen van regionale budgetten om de schotten in de zorg deels weg te nemen. Op regionaal niveau kan nauwer worden samengewerkt en ontstaat ruimte voor innovatie. Maar, waarschuwde directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie Nederland, goede initiatieven in de regio zijn vaak afhankelijk van de bevlogenheid, visie en goede wil van individuele bestuurders. ‘Daarom moeten er ook op landelijk niveau hoofdlijnakkoorden komen.’

Het Financieele Dagblad 17-4-2018 

Hoe kunnen senioren overwaarde op hun huis vrijspelen? - Oudere huiseigenaren met een laag pensioen zouden dolgraag wat geld losweken uit hun afgeloste woning. Daar zijn nog weinig geschikte hypotheekproducten voor, maar er gloort hoop aan de horizon. Banken en hypotheekadviseurs staan te trappelen om geld uit te lenen aan oudere woningbezitters. Het is immers een braakliggende miljardenmarkt die vanwege de vergrijzing alleen maar verder zal groeien. Anderzijds zijn financiële instellingen huiverig. Hun ergste nachtmerrie is dat ze het verwijt krijgen ouderen uit hun eigen huis te gooien, omdat die op een of andere manier de rente niet meer kunnen betalen of langer leven dan ingeschat. Producten moeten zo in elkaar zitten dat de kans op dat soort misstanden nihil is. Als het aan banken, hypotheekadviseur en gemeenten ligt, krijgen oudere huizenbezitters de komende jaren meer mogelijkheden om hun huis te gebruiken als flappentap. Zo is onlangs de zogeheten verzilverlening gelanceerd. De andere producten zijn werk in uitvoering. Die liggen volgens de makers in de loop van het jaar in de etalage van de hypotheekadviseur. De verzilverlening is bedoeld voor 57-plussers met een laag inkomen die overwaarde hebben op hun eigen huis. Het is een relatief kleine lening van doorgaans tien- tot vijftigduizend euro die wordt verstrekt door de gemeente of de provincie. De woningbezitter moet het geld besteden aan woningverbetering, zoals isolatie, een nieuw dak of een traplift.

Volkskrant 17-4-2018 

Te ziek voor thuis, maar nergens hulp - De toestroom van kwetsbare ouderen noopt ziekenhuizen tot samenwerking met zorginstellingen. Elk ziekenhuis zoekt eigen oplossingen, vaak in samenwerking met een zorginstelling. Zo heeft VUmc een lange traditie met Amstelring, die veertien jaar geleden de Transferafdeling opende, een klein verpleeghuis met 28 bedden í­n het ziekenhuis. De patiënt kan zo van de SEH op een bed naar binnen worden gereden. Dat scheelt weer een ambulancerit en nodeloos gebel door artsen en verpleegkundigen in de zoektocht naar een verpleeghuis of thuiszorg. Internist Prabath Nanayakkara van VUmc, ook hoofd Acute Geneeskunde, vindt het een uitkomst. Ouderen die te goed zijn voor het ziekenhuis maar te slecht voor thuis kunnen hier maximaal zes weken terecht. De een sterkt aan om weer naar huis te kunnen, de ander wacht op een plek in een verpleeghuis of revalidatiekliniek. Ook logeren er verwarde mensen en kankerpatiënten die nog teveel zorg nodig hebben om naar huis te kunnen. De rek is er nu echt uit bij de zorginstellingen, zegt Trudy Roek, manager van de Transferafdeling. ‘Eerst kon het overal nog een beetje. Maar afgelopen jaar is het heel duidelijk geworden: veel verpleeghuizen hebben wachtlijsten en de thuiszorg zit tot over zijn oren in het werk. Ook wij moeten vaak leuren om mensen in een verpleeghuis te krijgen. Mensen kunnen natuurlijk niet te lang op de Transferafdeling blijven.’

Het Parool 14-4-2018 

Wijkkliniek in Amsterdam Zuidoost - Met de toestroom van kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulpen gaan ziekenhuizen en zorginstellingen steeds intensiever samenwerken. AMC en Cordaan openen in juni de Wijkkliniek in de Cordaanvestiging Eben Haëzer in Amsterdam Zuidoost. Het wordt een plek waar kwetsbare ouderen met acute problemen worden opgenomen en kunnen herstellen. In de Wijkkliniek komt meer aandacht voor geriatrische zorg en revalidatie dan nu op de spoedeisende hulp gebruikelijk is. Amsta heeft in januari in MC Slotervaart een afdeling Herstel geopend, voor ouderen die moeten bijkomen van een ziekte, infectie of ongeluk. En in OLVG Oost heeft ZGAO de verpleeghuisafdeling Transitorium.

Het Parool 14-4-2018

Terug naar alle updates

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws