nieuws

30 april 2018

Upate maandag 30 april 2018

ActiZ in de media

Thuiszorg heeft recht op meer - Gemeenten betalen te lage tarieven voor thuiszorg, vinden vakbonden en brancheorganisaties. Na jaren van onderlinge strijd willen ze nu samen zorgen voor fatsoenlijke betaling van thuishulpen. Vrijwel geen enkele gemeente betaalt nu fatsoenlijke tarieven voor thuiszorg, zoals die zijn voorgeschreven door het ministerie van Volksgezondheid. Uit een overzicht dat NRC heeft verkregen van 250 gemeenten die dit jaar of volgend jaar vallen onder een Algemene maatregel van bestuur, blijkt dat een handvol een bruto-uurtarief betaalt boven de 25 euro. Dat tarief wordt in de markt beschouwd als het basistarief om te voldoen aan de eisen. Door de lage tarieven zijn thuiszorgbedrijven niet in staat om verbetering aan te brengen in de lonen en arbeidsvoorwaarden van huishoudelijke hulpen. Thuiszorgorganisaties en de vakbonden vrezen dat de bestuurlijke maatregel die gemeenten dwingt ‘een reële prijs’ te betalen, te weinig effect zal hebben. In 2017 besloot toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn op aandringen van bonden en brancheorganisaties in te grijpen in de zorg. “Het was de hoogste tijd”, zegt Cees de Wildt, arbeidsmarktadviseur bij ActiZ. “In enkele jaren tijd waren de gemiddelde tarieven van 26 tot 27 euro gedaald naar 21 tot 22 euro. Dat kon echt niet.” De gemeenten waren niet helemaal gelukkig dat het ministerie ze na een grote decentralisatie nu terechtwees en met nieuwe voorschriften kwam. Blijf van onze uitvoering en beleidsvrijheid af, was het signaal dat de VNG gaf. “Ik begrijp dat sentiment”, zegt De Wildt. “Het schuurt dat het ministerie met zo’n richtinggevende maatregel is gekomen.” Bijna een jaar na de invoering van de AMvB voldoet nog bijna geen enkele gemeente aan het vereiste van reële tarieven stellen de brancheorganisaties en de vakbonden. Is het onwil of onwetendheid? “Voor een groot deel onwetendheid”, stelt De Wildt van ActiZ. “Gemeenten moeten wennen aan de nieuwe situatie en hebben nog niet voldoende informatie gehad. Ik denk dat een kleinere groep echt terughoudend is. Daarop moeten de VNG en het ministerie echt actie ondernemen.” De Vereniging Nederlandse Gemeenten herkent de kritiek niet. “Voor hun stelling hebben ActiZ en BTN tot nu toe geen bewijs geleverd”, schrijft de belangenorganisatie in een reactie. Bij ActiZ, BTN en de bonden heerst de vrees dat in de vele gemeenten die dit jaar contracten met thuiszorgbedrijven moeten sluiten of verlengen er te weinig bewustzijn is dat de tarieven met euro’s per uur omhoog zullen moeten. Van thuiszorgbedrijven die nu onderhandelen krijgen ze signalen dat er bij gemeenten nog veel onduidelijkheid is over hun verplichtingen en dat gemeenten zeggen dat ze er geen geld voor hebben. Daarom hechten ze sterk aan voortzetting van de regiegroep die moet toezien op naleving. Die regiegroep wordt per 1 september opgeheven als het aan de gemeenten ligt, nadat ze eerder hadden ingestemd met verlenging vanaf 1 april. De VNG wijst op een evaluatieonderzoek dat Berenschot tot april 2020 zal uitvoeren. Bij de brancheorganisaties en de vakbonden heerst grote bezorgdheid dat in de tussenliggende twee jaar gemeenten verhoging van hun tarieven zo lang mogelijk uitstellen. De opheffing van de regiegroep is te vroeg, vinden ze. Veel gemeenten hebben nog aanbestedingen dit jaar. “Zonder regiegroep zal het ministerie zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen dat de afspraken over reële tarieven echt worden nageleefd”, zegt De Wildt. Nadat het ministerie eerder in een briefwisseling met de brancheorganisaties had geschreven te willen stoppen met de regiegroep per 1 september, laat een woordvoerder nu weten dat “het ministerie niet hecht aan de datum van 1 september” en met alle partijen nog in gesprek is “of en hoe de regiegroep haar activiteiten moet voortzetten”. Na jaren van wantrouwen en strijd trekken de werkgeversorganisaties en vakbonden nu samen op om gemeenten en het ministerie te bewegen echt werk te maken van die reële tarieven. “Het laatste half jaar hebben we grote stappen gezet”, zegt De Wildt. “Het is beter om met elkaar te strijden voor een goede zorg in Nederland.”

NRC 29-4-2018

Branche in de media

Creatief werven in de zorg - Direct aan de slag en al werkend een diploma behalen? Zorginstellingen halen alles uit de kast om aan personeel te komen. “Wij zien dat de vraag stijgt, ouderen steeds ouder worden, dat er minder jongeren zijn en minder jongeren van een zorgopleiding komen. Dus moeten we creatief zijn in het vinden van een oplossing om ook in de toekomst voldoende gekwalificeerd personeel te hebben”, zegt Mireille de Wee, bestuurder van De Riethorst Stromenland. Samen met de zorginstellingen Stichting Prisma, Thebe en De Wever lanceerde het ‘SwitchZ’, waarbij je zonder opleiding meteen aan de slag kunt in de zorg en al werkende een diploma behaalt. Doel is om ook mensen te bereiken die nu nog werkzaam zijn in een andere functie. En vooralsnog lijkt dat te werken: in een week tijd kregen de Brabantse zorgorganisaties die zich verenigden al een kleine zestig reacties binnen van mensen die naar een informatieavond willen komen of zich zelfs al aanmelden. Geïnteresseerde kandidaten kunnen beginnen wanneer ze willen, maar moeten wel een assessment doen, op motivatiegesprek komen en een kennismakingsstage lopen. “Daarna wordt er een opleidingstraject op maat aangeboden en sturen we veel meer vanuit de praktijk wat iemand zou willen leren. Dingen die ze al weten, hoeven ze niet te doen.” Ook andere zorginstellingen zijn geïnteresseerd in ‘SwitchZ’ en hebben contact gezocht met de Brabantse initiatiefnemers. “We gaan kijken of we workshops kunnen aanbieden om onze ervaringen te delen”, aldus bestuurder De Wee.

AD 28-4-2018 

Stormloop op de raden van toezicht - Na de schandalen rond de controle van woningcorporaties, ziekenhuizen en welzijnskoepels verdringt een nieuwe generatie zich bij de vrijkomende zetels van de raden van toezicht. Opleidingen zien de uitstroom verdubbelen. De oudere grijze leden van de raden van toezicht, de babyboomers met alleen het lidmaatschap van de juiste politieke partij op zak, verlaten hun zetels. "De grijze uil die alles weet, is zo goed als verdwenen", zegt Stefan Peij, directeur van de Governance University die toezichthouders opleidt. Philip Wagner van de Wagner Group ziet hetzelfde: "Er staat een nieuw soort toezichthouders op. Ze zijn maatschappelijk betrokken en hebben oog voor het publiek belang, terwijl ze tegelijkertijd meer kennis bezitten en hoger opgeleid zijn. Daarmee zijn het per definitie betere toezichthouders dan die uit de vorige generatie." Maar daar komt nog iets bij, volgens Frank Seine, directeur van de Academie voor Leiderschap. Hij ontwikkelt de opleidingen voor de NVTZ die toezichthouders in zorg en welzijn levert. "De nieuwe leden zijn veel diverser. Ze zijn jonger, vaker vrouw, hebben een andere afkomst. Die diversiteit stimuleren we ook actief. Al die eigenschappen opgeteld wordt de kwaliteit van de raden van toezicht stukken beter: ze professionaliseren én vermaatschappelijken." Dat is precies wat er in het verleden ontbrak. Dat nieuwe profiel zorgt er weer voor dat een functie in een raad van toezicht aantrekkelijker wordt, en voor meer mensen toegankelijk.

Trouw 30-4-2018

Terug naar alle updates

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws