30 september 2020VVT Nieuws, Werkgeverschap

Bonus zorgmedewerkers ruimhartig toekennen

ActiZ is, samen met de andere zorgbranches, van mening dat de zorgbonus ruimhartig moet worden toegekend aan iedereen die conform de subsidieregeling bonus zich tussen 1 maart en 1 september, tijdens de Covid-19 crisis, heeft ingezet. Of iemand nu in de catering, schoonmaak, staf of verpleging werkt, iedereen heeft zich ingezet in deze moeilijke tijd. Daar past dus een ruimhartige toekenning bij. De bonus bedraagt € 1.000 netto.

Tussen 1 en 29 oktober kan de aanvraag voor de bonus voor zorgmedewerkers worden ingediend bij DUS-i (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Voor zorgorganisaties is een handreiking en een Q&A beschikbaar. Voor vragen over de regeling is een speciaal loket geopend: bonusregeling@minvws.nl.

Vragen

ActiZ krijgt veel vragen binnen over de bonus in relatie tot uitzendkrachten en ZZP-ers. Het probleem van de utibetaling aan deze specifieke groep hebben we meerdere malen aangekaart bij VWS. Andere vragen liggen op het terrein van werknemers die van werkgevers zijn gewijzigd en werknemers met meerdere werkgevers. Het controleren van dubbele bonussen door werkgevers is ondoenlijk. De door ActiZ voorgestelde controle via BSN-nummers (door VWS) is volgens VWS niet mogelijk vanwege de AVG. Die AVG noopt überhaupt tot terughoudendheid met het verstrekken of opvragen van gegevens door VWS. De contractomvang is niet van invloed op de bonus. Wel moet de inkomensgrens van maximaal 2x modaal gerespecteerd worden.

ActiZ organiseerde een digitaal spreekuur om vragen van leden over de bonusregeling te beantwoorden. Dit is hier terug te zien.

Vragen kunnen gesteld worden bij het VWS loket: bonusregeling@minvws.nl.

Controle

VWS heeft meerdere malen bevestigd dat achteraf slechts gecontroleerd wordt op 3 aspecten:

  1. Is de bonus daadwerkelijk doorgegeven aan de medewerkers
  2. Is de inkomensgrens van 2x modaal gerespecteerd
  3. Was er nog ruimte in de werkkostenregeling binnen de betreffende organisatie.

Laatste nieuws