02 april 2020VVT Nieuws

Blijvende bezorgdheid Tweede Kamer over beschermingsmiddelen

Debat Tweede Kamer op 1 april over de aanpak van het coronavirus

De toon was constructief, maar het aantal vragen groot tijdens het debat op 1 april in de Tweede Kamer over de aanpak van het coronavirus. Er is bij alle Kamerfracties begrip voor de verlenging van de  maatregelen die getroffen zijn. Wel blijven er zorgen over het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen en de capaciteit op ic’s. Naast de zorg ging het tijdens het debat ook over  zaken als de economische steunmaatregelen en de Europese solidariteit.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De tekorten aan mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmiddelen moeten snel worden opgelost, stelden verschillende woordvoerders. Dat geldt ook voor zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen, zoals in de thuiszorg en in verzorgingshuizen. Kunnen onze zorgwerkers erop rekenen dat we elke kans benutten om dit aan te pakken? Word er niet te gemakkelijk ‘nee’ gezegd tegen serieuze mogelijkheden om aan goede mondkapjes te komen? En waarom gaat die herverdeling zo traag?, vroeg Van der Staaij (SGP). In zijn beantwoording gaf minister De Jonge aan dat het nog steeds ontzettend moeilijk is om aan voldoende materiaal te komen. Hij heeft het Outbreak Management Team opdracht gegeven werk te maken van een richtlijn voor het beter verdelen van de beschikbare middelen over verschillende zorgsectoren. De richtlijn bevat onder andere een prioritering naar de verschillende zorgsectoren. Ook gaat die over de vraag welk type masker bij welke behandeling is te gebruiken. Bij het opstellen van deze richtlijn zijn onder meer het ministerie van VWS, Landelijk Netwerk Acute Zorg, het Landelijk Consortium Hulpmiddelen en de GGD GHOR betrokken.

Capaciteit

De PvdA vroeg of het kabinet bereid is te werken aan het uitbreiden van noodhospitalen? Fractievoorzitter Asscher: ‘Ik weet dat er initiatieven zijn om coronapatiënten elders onder te brengen. Hoever staat het met die plannen?’ Deze vraag is ook voor ActiZ relevant om te weten hoeveel extra bedden er, onder meer bij aangesloten zorgorganisaties, ingericht moeten worden. Minister De Jonge antwoordde hierop dat het ministerie van VWS de Directeuren Publieke Gezondheid twee weken geleden opdracht heeft gegeven om opties uit te werken voor aanvullende capaciteit buiten het ziekenhuis. ‘Inmiddels is afgesproken’, zei de minister, ‘dat er een regionale coördinatie wordt ingericht, aangesloten op het landelijk coördinatiecentrum, zodat we dit in beeld kunnen houden. Het gaat over coronacentra en over speciale afdelingen binnen bestaande zorginstellingen, eigenlijk naar Brabants model.’

Moties

Een motie van de PvdA en GroenLinks die vroeg om een overzicht van de capaciteit voor reguliere zorg, voorbereiding op het inhalen van uitgestelde zorg en ondersteuning van zorgmedewerkers en nazorg voor hen, werd met algemene stemmen aangenomen. Dat werd ook een motie van 50Plus, die de regering vraagt te onderzoeken hoe de nu terugkerende en nieuwe mensen in de zorg na de crisis vast te houden.

ActiZ logo RGB
ActiZ Persvoorlichting

Laatste nieuws