03 november 2020VVT Nieuws, Zorg

Beter thuis: beschrijvingen van goede zorg in geriatrische revalidatie en eerstelijns verblijf

Een programmeringsstudie

Wat is goede geriatrische revalidatie (GR) en eerstelijns verblijf (ELV)? Om dit vast te stellen kun je kijken naar uitkomstmaten zoals verbeterd functioneren of tevredenheid van de revalidant. Een andere manier om te bepalen wat goede GR en ELV is, is door hier een inhoudelijke beschrijving van te maken. Dat helpt zorgverleners en zorgorganisaties bij het verlenen van deze zorg, en het maakt inzichtelijk voor anderen wat ze ervan kunnen verwachten. Wanneer zo’n beschrijving van goede zorg aan een aantal voorwaarden voldoet dan wordt dit een kwaliteitsstandaard genoemd.

Voor GR en ELV bestaan er op dit moment nog helemaal geen kwaliteitsstandaarden. Er zijn wel veel lokaal ontwikkelde zorgpaden, procedurebeschrijvingen en afspraken gemaakt, maar er is geen landelijke overeenstemming over wat goede GR en ELV nou eigenlijk inhoudt.

Doel van het project

Het doel van dit project is het opstellen van een agenda voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor GR en ELV: Welke standaarden zijn er nodig? Welke moeten er het eerst worden ontwikkeld? En welke benodigde kennis ontbreekt? Dit is een project van het Consortium Geriatrische Revalidatie -een samenwerking tussen ActiZ, Verenso en onderzoekers van Amsterdam UMC, LUMC, MUMC en Universiteit Tilburg- en het wordt uitgevoerd door Leonoor van Dam van Isselt en Maartje Baede. Subsidiegever is ZonMW.

Wat is er al gedaan?

Het begin van het project bestond uit het verzamelen van bestaande beschrijvingen van goede zorg, onder andere binnen het UNO. Dit leverde ongeveer 275 documenten op. Dat laat zien dat er heel veel initiatieven zijn op dit gebied, maar dat er ook enorm veel variatie is in de zorg en behandeling. Deze documenten zijn beoordeeld op kwaliteit en op bruikbaarheid voor de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard.

Daarnaast werd een model ontwikkeld voor een overkoepelende kwaliteitsstandaard voor kortdurende herstelgerichte zorg, waarbinnen GR en ELV elk hun eigen substandaard hebben.

In september zijn online werksessies georganiseerd binnen de academische netwerken ouderenzorg. Binnen UNO werd deze werksessie gehouden met leden van de themagroep revalidatie. In deze bijeenkomst werd het model besproken, werd gekeken aan welke kwaliteitsstandaarden behoefte is en welke er het eerst ontwikkeld zouden moeten worden.

In oktober is het vervolg voorbereid. In een gestructureerde manier om schriftelijk te discussiëren (volgens de Delphi methode) kan een grotere en bredere groep belanghebbenden en deskundigen bijdragen aan het eindresultaat: een agenda voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.

Hoe gaat het verder?

In november en december wordt de Delphi-studie uitgevoerd, waarna begin januari het eindresultaat klaar zal zijn. ZonMw gebruikt dit voor een nieuwe subsidieronde waarbinnen de kwaliteitsstandaarden ontwikkeld worden. Daar hopen we ook aan te kunnen bijdragen.

anne lee edens

Laatste nieuws