12 mei 2020VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Besluit gelijkgestelde aandoeningen Wzd

Met ingang van 1 mei 2020 is de langverwachte aanpassing van het Besluit zorg en dwang rond de gelijkgestelde aandoeningen van kracht. Mensen met het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en niet-aangeboren hersenletsel vallen met deze regeling onder de reikwijdte van de Wzd, althans indien zich bepaalde verschijningsvormen voordoen die te maken hebben met gedragsproblemen en regieverlies zoals deze voorkomen bij dementie of een verstandelijke handicap. Zolang dergelijke verschijningsvormen zich niet vertonen, vallen de desbetreffende personen onder de Wvggz.

Dit was al de intentie van de minister, maar dat was tot nu toe nog niet in regelgeving uitgewerkt. ActiZ komt samen met de VGN binnenkort met een uitwerking van het Besluit (in de vorm van een FAQ) voor in de praktijk.

1-DSC_0056-001

Laatste nieuws