23 september 2020Informatisering, VVT Nieuws

Beschikbaarheid SET-Covid 2.0, Overzicht SET-regelingen en praktijkvoorbeelden vanuit VVT-organisaties

Nog tot 1 december kunt u een aanvraag indienen voor de  Stimuleringsregeling E-Health Thuis Covid-19 2.0. De subsidie is bedoeld voor zorgaanbieders die digitale zorg structureel willen gaan inzetten als onderdeel van de zorg die zij verlenen. Per aanvraag is een  bedrag van €25.000 tot €50.000 beschikbaar. U kunt maximaal 5 aanvragen gehonoreerd krijgen. De subsidie kan gebruikt worden voor onder meer de aanschaf van apparaten, het inhuren van hulp bij de implementatie en scholingskosten voor personeel. Hierbij is een eigen bijdrage geen vereiste. Totaal is 53,7 miljoen beschikbaar voor de wijkverpleging, waarvan inmiddels 33% is toegekend.

Klik hier voor meer informatie over de regeling.

Praktijkvoorbeelden Omring, Marente, Carinova en BrabantZorg 

Van Omring, Marente, Carinova en BrabantZorg  zijn praktijkvoorbeelden uitgewerkt waarbij de SET regeling is gebruikt voor de inzet van beeldschermzorg.  Zie hiervoor het document SET-up Kennisverrijking VVT-organisaties.

Overzicht beschikbare SET regelingen

Voor een overzicht van alle beschikbare SET regelingen zie hiervoor het document Schema SET-luiken 2020.

Joost

Laatste nieuws