04 juni 2020Informatisering, VVT Nieuws

Anders werken in West-Brabant

Met het programma ‘Anders Werken in de zorg’ willen twaalf verpleeghuizen uit de regio West-Brabant in hoog tempo met nieuwe technologieën, zoals expertise op afstand en slim incontinentiemateriaal, het werken in de zorg ondersteunen. Daarnaast willen ze hiermee tijd besparen en de productiviteit verhogen.

Anders Werken in de zorg is een regionaal programma dat geïnitieerd is door tanteLouise. Het CZ Zorgkantoor stelt middelen beschikbaar zodat de verpleeghuizen, Vilans en het Care Innovation Center (CIC) nieuwe technologie kan uitproberen en implementeren

Bereidheid om kennis te delen

De meerwaarde van Anders werken is het onderling delen van kennis. In het interview ‘Stil zitten is geen optie, we moeten écht Anders Werken’ vertellen Connie Helder (tanteLouise) en Henk Nap (Vilans) over de ervaringen met het project dat in 2019 is gestart. 

Laatste nieuws