nieuws

24 juli 2019Kwaliteit, VVT Nieuws

Analyse Kwaliteitsverslagen 2018

Zoals voorgeschreven door het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg hebben zorgorganisaties hun kwaliteitsverslag over 2018 gepubliceerd. Dit verslag is vormvrij, maar dient wel een aantal onderwerpen te belichten. Om evenals vorig jaar een beeld te krijgen van de aard en inhoud van die verslagen, laat ActiZ in samenwerking met ZN door het bureau Significant Public een landelijke verkenning en analyse uitvoeren. 

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat het continu leren en verbeteren van kwaliteit centraal. Een belangrijke manier om het werken daaraan inzichtelijk te maken, is het opstellen van een kwaliteitsplan en -verslag. Aan het eind van elk jaar stellen zorgorganisaties hun kwaliteitsplan vast. Vanaf 2017 doen zorgorganisaties dit vanuit de eisen die het kwaliteitskader hieraan stelt. Op 1 juli 2019 hebben zorgorganisaties voor de tweede maal hun kwaliteitsverslag gepubliceerd.

ActiZ heeft Significant Public opdracht gegeven de verkenning en analyse uit te voeren. Dit sluit ook aan bij één van de ontwikkelopdrachten vanuit het kwaliteitskader waar ActiZ trekker van is. We trekken hierin samen op met ZN.

Significant voert een kwalitatieve analyse uit van de beschikbare kwaliteitsverslagen met als doel om een globaal beeld te krijgen van hoofdthema’s die in de kwaliteitsverslagen naar voren komen en de trends die eventueel hieruit zijn af te leiden. Het materiaal wordt uiteraard alleen geanonimiseerd verwerkt. Planning is dat de analyse na de zomer gereed zal zijn.

Focusgroepen

In het kader van het onderzoek organiseert Significant Public ook een tweetal focusgroepen (op 29 augustus en 3 september). In deze focusgroepen willen we enkele bevindingen van de analyse delen en duiden. Daarnaast willen we breder kijken naar de ervaringen die er zijn met betrekking tot het kwaliteitsverslag.

  • Welke rol speelt het kwaliteitsverslag binnen organisaties met betrekking tot leren en ontwikkelen?
  • In welke mate is het kwaliteitsverslag behulpzaam in de kwaliteitscyclus?
  • Speelt het kwaliteitsverslag een rol in de dialoog met onder andere zorgkantoren, IGJ, cliëntenraden en medewerkers? Deelnemen?
  • Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan een focusgroep? Neem dan contact op met Karin van Rossenberg, 085 - 0772037, k.van.rossenberg@actiz.nl

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0911

Gerdienke Ubels

Laatste nieuws