21 juli 2020VVT Nieuws, Zorg

Afspraken wijkverpleegkundigen en zorgverzekeraars over herbeoordeling van indicaties

Wijkverpleegkundigen (V&VN) en zorgverzekeraars (ZN) hebben samen criteria opgesteld voor de herbeoordeling van indicaties waarmee aanspraak wordt gemaakt op verpleging en verzorging in de eigen omgeving in de Zorgverzekeringswet. Dit geldt voor indicaties voor persoonsgebonden budget en voor ongecontracteerde zorg. Afgesproken is dat de zorgverzekeraar alleen een herbeoordeling laat uitvoeren wanneer de indicatie niet voldoet aan de beroepsnormen die opgenomen staan in het normenkader. De bedoeling is om willekeur bij het (al dan niet gedeeltelijk) afkeuren van indicaties tegen te gaan, zoals dat nu soms door de beroepsgroep wordt ervaren.

In de criteria spreken de beroepsgroep en de verzekeraars onder andere af dat:

  • de verpleegkundige die de indicatie indient, de client zelf in de eigen omgeving heeft gezien en gesproken
  • de eerste vier stappen van het verpleegkundig proces aantoonbaar zijn beschreven in de indicatie
  • de herindicatie wordt – bij voorkeur – gedaan door dezelfde verpleegkundige die de eerdere indicatie heeft opgesteld.

Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging

In het Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging is afgesproken dat partijen komen tot afspraken over de wijze van indicatiestelling. De afspraken over de herbeoordeling van de indicaties is daar onderdeel van. Er worden op dit moment verschillende projecten opgepakt om wijkverpleegkundigen te ondersteunen bij de verdere professionalisering van de indicatiestelling. Vanuit het Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging wordt op dit moment de toolbox indicatiestelling geëvalueerd, er wordt een onderzoek gedaan naar de praktijkvariatie in de wijkverpleging en er wordt gewerkt aan een assessment voor het vakbekwaam indiceren.

Suzanne Veen4K

Laatste nieuws