11 maart 2020Kwaliteit, VVT Nieuws

Advies voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis: inzet zorgmedewerkers tijdens uitbraak coronavirus

Zorg bieden is mensenwerk. De zorg voor ouderen en chronisch zieken, thuis of in het verpleeghuis, moet verleend kunnen blijven worden. Daarom geldt er voor zorgmedewerkers een specifiek advies rond het coronavirus. De onderstaande adviezen zijn opgesteld door het RIVM en het ministerie van VWS in samenspraak met landelijke veldpartijen in de zorg.

Algemeen advies

In zijn algemeenheid geldt dat het belangrijk is te zorgen voor:

 • goede handhygiëne,
 • hoesten in de elleboog,
 • eenmalig gebruik van papieren zakdoekjes
 • verplaatsingen zo veel mogelijk te beperken.

Aanvullend geldt het dringende advies om ‘géén handen te schudden’.

Heel Nederland 

 • Heeft een medewerker een risicogebied bezocht of contact gehad met patiënten met een corona infectie én klachten van verkoudheid of hoesten?

  Advies: Thuisblijven (in overleg met de werkgever) en testen (in overleg met de GGD). 
 • Heeft een medewerker niet een risicogebied bezocht en geen contact gehad met patiënten met een corona infectie én wel klachten van verkoudheid of hoesten?

  Advies: Zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen wordt geadviseerd in dat geval wel te werken.

Aanvullend advies Noord-Brabant

 • Wanneer moeten zorgmedewerkers thuisblijven?
  • Bij verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts (is >38 graden): thuisblijven, in overleg met werkgever.
  • Alleen verkoudheid EN/OF hoesten is geen reden om thuis te blijven.
 • Wanneer kunnen zorgmedewerkers weer aan het werk?
  • Mensen met bovengenoemde klachten moeten thuisblijven tot ze één dag niet meer hoesten en geen koorts hebben.
  • Als familieleden van zorgmedewerkers nog klachten hebben, mag men wel gaan werken als men zelf één dag niet meer hoest en geen koorts heeft.

 • Continuïteit van zorg

  Als de continuïteit van de zorgverlening in gevaar komt door een groot aantal ziekmeldingen door het (advies over het) coronavirus (COVID-19), overleg dan als zorgorganisatie met de GGD over de mogelijkheid om werknemers te testen.
 • Extra maatregelen

  Bij functies waarbij dat mogelijk is, wordt tevens geadviseerd om thuis te werken en/of werktijden te spreiden om contact en verspreiding te beperken. Deze adviezen gelden ongeacht contacten of bezoek aan risicogebieden.

RIVM: informatie over coronavirus voor professionals

ActiZ: Dossier coronavirus voor zorgorganisaties

ActiZ logo RGB
ActiZ Persvoorlichting

Laatste nieuws