nieuws

14 oktober 2019VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Advies RVS over toekomst Wet BIG: bekwaamheid in de praktijk als uitgangspunt

De Raad Volksgezondheid & Samenleving (RVS) heeft op verzoek van VWS een advies uitgebracht over de toekomstbestendigheid van de Wet BIG. De Raad adviseert minder te reguleren in de wet en bekwaamheid in de praktijk als uitgangspunt te nemen. ActiZ ziet in het voorgestelde model goede kansen en mogelijkheden voor de ouderenzorg op lange termijn en zal dit perspectief meenemen in overleggen over de Wet BIG.

Accent op bekwaamheden van zorgprofessionals

De bestaande beroepen (art. 3) zoals arts en verpleegkundige als basisberoepen blijven in het advies gehandhaafd, maar meer beroepen en deskundigheidsgebieden beschrijven in de wet werkt te belemmerend in de praktijk en moet voorkomen worden. In het advies wordt een model voorgesteld van een basisberoep aangevuld met een persoonlijk bekwaamheden portfolio van de professional. De zorgprofessional houdt de bekwaamheden op peil met een toetsing in de praktijk. Dit zou herregistratie in de toekomst overbodig maken. Een actueel portfolio voor geregistreerde en niet- geregistreerde zorgprofessionals biedt meer kwaliteit van zorg en doet meer recht aan de opgedane ervaring en ontwikkeling van de individuele zorgprofessional (dan de initiële opleiding).

Arbeidsmarkt en opleiden

De Raad adviseert dat uitgaan van bekwaamheden leidt tot efficiëntere inzet en samenwerking van zorgprofessionals, ook over de verschillende zorgdomeinen heen. Het beroep is niet meer het uitgangspunt maar de bekwaamheid van de zorgprofessional. De Raad voorziet hiermee een positieve uitwerking van het voorgestelde model op het arbeidsmarktvraagstuk.

Voorbehouden handelingen

Wat betreft de voorbehouden handelingen wordt er gepleit een onderscheid te maken in veel voorkomende handelingen binnen een bepaald werkveld of deskundigheidsgebied. Ook hier wil men meer flexibiliteit en differentiëren naar welke handelingen worden verricht en in welke context zijn deze juist veel voorkomend of juist risicovol afhankelijk van patiënt of cliënt.

Vervolg advies

De RVS stelt dat de uitwerking van de voorgestelde oplossingsrichting in nauwe afstemming moet plaatsvinden met alle relevante belanghebbende partijen. De Minister heeft het adviesrapport aangeboden aan de Tweede Kamer en toegezegd met het veld (werkgevers, werknemers, beroepsgroepen, zorgverzekeraars wetenschap etc.) de komende maanden verder te verkennen op welke manieren het advies bruikbaar is in de lange termijn visie op zorg.

ActiZ standpunt

Het advies sluit aan bij de ontwikkelingen in de ouderenzorg zoals Zorg op de juiste plek, flexibel opleiden en de arbeidsmarktagenda. ActiZ ziet in het voorgestelde model in het advies goede kansen en mogelijkheden voor de ouderenzorg op lange termijn en zal dit perspectief meenemen in overleggen met betrekking tot de Wet BIG.

Lees hier het adviesrapport van de RvS: De B van Bekwaam, een toekomstbestendige Wet BIG

 

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Karin de Poorter

Laatste nieuws