nieuws

15 april 2019Financiering, Kwaliteit, VVT Nieuws

Advies NZa bekostiging verpleeghuiszorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het ministerie van VWS een advies gestuurd voor een toekomstbestendige bekostiging van verpleeghuiszorg. De huidige manier van financiering is dit niet en sluit niet aan op de praktijk van de steeds complexer wordende zorgvraag van cliënten in verpleeghuizen. Bekostiging voor de verpleeghuiszorg moet aansluiten bij de bedoeling, zodat zorgorganisaties de ruimte hebben om zorg te leveren passende bij de wensen van bewoners. Een complexe bekostigingssystematiek draagt hier niet aan bij. ActiZ ziet uit naar de reactie van de minister op het advies van de NZa.

Kwaliteitsbudget

Voor de verbetering van de kwaliteit in verpleeghuizen is extra geld uitgetrokken. De NZa geeft aan toe te willen werken naar een stapsgewijze ingroei van deze middelen in de tarieven. ActiZ steunt die beweging, maar maakt zich zorgen over de invoertermijn. Ismay Kremers, bestuurder van Stichting Vredewold en lid van de ActiZ Kerngroep Wonen en Zorg: “ActiZ is voorstander van een eenvoudige bekostiging op basis van uniforme, vaste tarieven waarin de kwaliteitsgelden verwerkt zijn. Op die manier komt het extra geld direct ten goede aan verbetering van de zorg voor cliënten en hoeft er geen aparte administratie opgetuigd te worden door zorgaanbieders”.

Blijvend kwaliteit bieden

ActiZ is trots op de vakbekwame en persoonsgerichte zorg die dagelijks aan cliënten wordt geboden. En daarin staan we niet alleen: bewoners en mantelzorgers waardeerden op ZorgkaartNederland hun verpleeghuizen in 2018 met gemiddeld een 7,9. Tegelijkertijd zien we dat de zorg voor ouderen de komende jaren voortdurend zal moeten veranderen willen wij dit goede resultaat vasthouden. Er komen veel meer ouderen en mensen met zorgvragen bij, maar er komen minder mensen die zorg kunnen verlenen. We moeten daarom de steeds schaarser wordende capaciteit voor langdurige complexe zorg voor ouderen goed benutten. We vragen de minister van VWS het advies van de NZa ook vanuit dit perspectief te bezien.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Olfert Koning - vierkant200

Laatste nieuws