25 maart 2020VVT Nieuws, Werkgeverschap

Actueel verzuimoverzicht tijdens coronacrisis

Verzuim is altijd al een belangrijke indicator in de bedrijfsvoering, tijdens de coronacrisis is het een essentiële sturingsfactor. Daarom heeft VWS, in afstemming met ActiZ, Vernet Verzuimnetwerk gevraagd naar de mogelijkheden om het verzuim frequenter dan gebruikelijk (nu eens per 3 maanden) te monitoren. VWS en ActiZ willen het verzuim frequenter monitoren omdat het een belangrijke indicator is om te zien hoe hoog de nood is en waar de extra inspanningen het beste op moeten worden gericht. Vernet kan het verzuim op maandbasis monitoren. Daarnaast kan het aantal verzuimmeldingen (de meldingsfrequentie) zelfs op weekbasis worden bijgehouden.

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?

De Vernet aangesloten organisaties worden op korte termijn door Vernet benaderd met het verzoek vanaf 1 april maandelijks gegevens aan te leveren. Organisaties die deze data leveren, ontvangen dan ook maandelijks een rapportage met benchmarkinformatie terug. VWS en ActiZ ontvangen een rapportage op brancheniveau. Bij voldoende deelname kan de informatie ook op provinciaal niveau worden gegenereerd. Daarnaast zal een wekelijkse 'meldingsfrequentie-monitor' worden aangeboden, een wekelijks inzicht in het aantal ziekmeldingen. Hiervoor is dan wel wekelijkse aanlevering van gegevens noodzakelijk.

De inspanningen voor de bij Vernet aangesloten organisaties blijven beperkt tot het frequenter aanleveren van de verzuimgegevens zoals ze dat per kwartaal gewend zijn te doen. Er zijn voor organisaties geen extra kosten aan verbonden, VWS financiert.

ActiZ beveelt deelname van harte aan. Voor de duidelijkheid: dit staat alleen open voor bij Vernet aangesloten organisaties. Naast de VVT participeren ook de Ziekenhuizen, Gehandicaptenzorg en GGZ.

Paulfoto

Laatste nieuws