22 september 2020Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

ActiZ vraagt Kamer om transparante en actuele richtlijnen

De impact van de uitbraak van Covid-19 blijft groot. Op dinsdag 22 september debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over de aanpak van de coronacrisis. ActiZ stuurde de Tweede Kamerleden een paper voorafgaand aan het debat. In het paper  vraagt ActiZ om transparantie rond de richtlijnen voor het gebruik van beschermingsmiddelen. En om steun om de zorg voor ouderen en chronisch zieken ook bij oplopende besmettingen in het land door te kunnen laten gaan.

Hoewel de zorgverlening op veel vlakken weer is toegenomen, is de ouderenzorg nog niet op het niveau van voor start van de crisis. Dit merken de ruim 400 leden van ActiZ. Deze aangesloten zorgorganisaties bieden met bijna 400.000 medewerkers verpleging, verzorging en thuiszorg aan ruim 115.000 mensen in verpleeghuizen en bijna 2 miljoen kwetsbare  mensen thuis. Nu het aantal besmettingen toeneemt roept ActiZ de politiek op oog te (blijven) hebben voor de cliënten en zorgprofessionals in de zorg thuis en verpleeghuizen.

Audrienne de Jonghe - foto Krystle Zonneveld NR

Niet op pauze

Zorgorganisaties staan voor de opgave om, ook als straks het griepseizoen begint, cliënten van zorg te blijven voorzien. De zorg voor ouderen en chronisch zieken kan niet op pauze gezet worden. Het is cruciaal dat medewerkers in verpleeghuizen en thuiszorg ook in de toekomst voldoende beschermingsmiddelen kunnen blijven inzetten op basis van transparante en actuele richtlijnen. 

Lokaal maatwerk

Bezoek en contact tussen bewoners van verpleeghuizen en naasten daarbuiten is essentieel voor de kwaliteit van leven. ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl hebben de eerdere handreiking rond de bezoekregeling in de verpleeghuizen vernieuwd. Deze nieuwe handreiking richt zich niet enkel op het bezoek, maar kijkt naar de bredere context van sociale contacten. Lokaal maatwerk staat hierbij centraal. ActiZ blijft pleiten voor het mogelijk maken van lokaal maatwerk op basis van professioneel handelen en inzicht.

Het volledige paper van ActiZ vind je hier.

ActiZ logo RGB
ActiZ Persvoorlichting

Laatste nieuws