18 februari 2020VVT Nieuws, Wet en regelgeving, Wonen

ActiZ-onderzoek capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg: doet u mee?

De toenemende vraag naar verpleeghuiszorg leidt op dit moment tot steeds verder oplopende wachtlijsten. Voor ActiZ is het van belang om een beeld te hebben van de (verwachte) capaciteitsontwikkelingen in de sector. Onderzoeksbureau ICSB heeft u daarvoor in opdracht van ActiZ op 17 februari een korte vragenlijst toegestuurd. Doet u mee? Een representatief beeld is van groot belang.

Betekenis 

Een toenemend aantal mensen staan op de wachtlijst voor verpleeghuiszorg. TNO heeft bovendien berekend dat –bij ongewijzigd beleid– de capaciteit van verpleeghuizen in 2040 verdubbeld moet zijn. ActiZ wil graag zicht hebben op de capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg. Op dit moment ontbreekt een landelijk beeld.

Op maandag 17 februari heeft onderzoeksbureau ICSB de link naar de enquête naar u toegestuurd. De vragen gaan in op de capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg met verblijf en thuis, eventuele belemmeringen en ontwikkeling van de wachtenden.

ActiZ gebruikt de uitkomsten in de belangenbehartiging voor betere randvoorwaarden voor het inspelen op de toekomstige vraag naar verpleeghuiszorg. Ook zijn de resultaten behulpzaam bij de maatschappelijke en politieke discussie over de verwachtingen van de ouderenzorg. 

Respons

U kunt tot met maandag 9 maart aanstaande reageren. De uitkomsten worden anoniem verwerkt. De resultaten zijn medio april beschikbaar op actiz.nl. We realiseren ons dat dit tijd, circa een kwartier, van u vraagt maar gezien het belang van het vraagstuk hopen we op een hoge respons. Het is voor ActiZ van groot belang een representatief beeld te krijgen. 

Voor vragen over de enquête kunt u terecht bij Herma Oosterom, tel 085 077 20 25 of e-mail h.oosterom@actiz.nl.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws