17 december 2019VVT Nieuws, Wet en regelgeving

ActiZ kiest voor eigen uitvoering Wet zorg en dwang

De nieuwe wet voor toepassing van dwang in de zorg, die ingaat per 1 januari 2020, wordt overhaast ingevoerd en is op belangrijke onderdelen onvolledig en ondoordacht. Dat stelt branchevereniging ActiZ in een ledenbericht aan de 400 aangesloten zorgorganisaties. Vanwege de verwachte uitvoeringsproblemen adviseert ActiZ haar leden niet zozeer de letter van de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) te volgen, maar vooral de geest.

Doorgeslagen controledrift

Om zorgorganisaties per 1 januari toch enige duidelijkheid te kunnen bieden over de toepassing van de Wzd zag ActiZ zich genoodzaakt om een eigen zienswijze op de uitvoering van de wet te publiceren. ActiZ verzet zich onder andere tegen het moeten uitvoeren van het stappenplan bij vrijwillige zorg. In de praktijk zou dit betekenen dat bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bedhek omwille van de veiligheid van de cliënt, zorgverleners een uitgebreid bureaucratisch protocol moeten doorlopen, terwijl hierover geen discussie is met de (vertegenwoordiger van de) cliënt. ActiZ ziet dit onderdeel van de wet als een vorm van doorgeslagen controledrift ten aanzien van een niet-bestaand probleem. De tijd die een zorgverlener hiermee kwijt is, gaat ten koste van het leveren van goede zorg.

Een ander gevolg van de manier waarop de wet nu wordt ingevoerd en waar ActiZ zich tegen verzet is de onduidelijkheid die bestaat over de reikwijdte van de wet. Voor de verplichte behandeling van mensen met een psychische aandoening geldt per januari immers een andere wet; de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). In de praktijk wonen er ook ouderen met psychische aandoeningen in verpleeghuizen. Het werken met twee wettelijke regimes binnen hetzelfde verpleeghuis voor ongeveer dezelfde cliëntgroepen leidt tot onwerkbare situaties. ActiZ pleit ervoor dat voor cliënten met een Wlz-indicatie altijd de Wzd kan worden toegepast.  

Gesprekken met VWS leidden tot niets

ActiZ voert, samen met andere brancheverenigingen uit de zorg, al geruime tijd gesprekken met het ministerie van VWS om de Wzd met een jaar uit te stellen. Die gesprekken hebben echter niet tot de gewenste duidelijkheid geleid. Al eerder heeft ActiZ samen met onder andere de beroepsverenigingen voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen bij het ministerie van VWS gevraagd om de invoering van de Wzd een jaar uit te stellen. Het ‘overgangsjaar’ dat door minister de Jonge in het vooruitzicht was gesteld is echter niet geconcretiseerd. Evenmin is ervoor gekozen om bepaalde onderdelen van de Wzd op een later tijdstip in te voeren. ActiZ blijft niettemin in gesprek met het ministerie van VWS en hoopt dat er begin 2020 alsnog een oplossing wordt geboden voor de huidige uitvoeringsproblemen.

Rechtspositie cliënten centraal

ActiZ benadrukt dat ze pal staat voor het doel van de Wzd: het beschermen van de rechtspositie van cliënten en het ontwikkelen en delen van alternatieven van onvrijwillige zorg. De uitvoering van de nieuwe wet moet recht doen aan die ambitie, meent ActiZ.

20191008 foto eric newsroom.JPG

Laatste nieuws