03 februari 2020VVT Nieuws, Werkgeverschap

ActiZ HR café: open space arbeid en technologie 

Op 5 maart organiseert ActiZ een HR café met als thema arbeid en technologie. Een belangrijk thema want er zijn veel uitdagingen. De digitale transformatie waar zorgorganisaties mee aan de slag gaan, biedt de HR professional kansen.

In dit HR café wordt een aantrekkelijk programma neergezet rond de ActiZvisie op digitalisering 'Digitaal denken en doen 2019-2022' en tegelijkertijd presenteren we praktische voorbeelden uit de praktijk. Zoals het gebruik van een Smart glass, de inzet van een digicoach en het delen van informatie in een netwerk van organisaties (e-overdracht). Het dataplatform ActiZ Kijk op Data wordt ook onder de aandacht gebracht. ActiZ Kijk op Data bevat handige tools waarmee u zelf de actuele situatie van de arbeidsmarkt in uw zorgregio en gegevens rondom arbeid en medewerkertevredenheid van de eigen organisatie kunt inzien.

In de afsluiting gaan we in op de toekomst. Gebruik van technologie waarbij de klant centraal staat, beïnvloedt de rol van de zorgprofessional, de organisatie en de werkprocessen. Dit biedt kansen voor de HR professional in het faciliteren van medewerkers. In deze ontwikkeling en transformatie wordt digitaal in toenemende mate de norm. Marly Kiewik van Deloitte neemt ons mee in de verkenning en opgedane inzichten hoe de zorg toekomstbestendig kan worden en hoe je medewerkers meeneemt in dit proces van informatisering en gebruik van technologie.  

Voor het gehele programma kijk hier.

HR cafe 5 maart

Voor wie

Het gratis ActiZ HR Café is bedoeld voor HR managers, HR professionals, P&O managers en P&O professionals. HR-professionals in zorgorganisaties staan voor uitdagingen en dilemma’s die om samenwerking en verbinding vragen. Met het ActiZ HR Café willen we die samenwerking en verbinding een boost geven.

Het ActiZ HR Café heeft een vrije vorm, waarin in ieder geval ruimte is voor het delen van ervaringen, leren van elkaar en netwerken. We verwachten een actieve bijdrage van iedereen.

We ontmoeten je graag op donderdagmiddag 5 maart 2020 bij ActiZ, Oudlaan 4, te Utrecht. Aanmelden voor het HR café kan hier.

Informatiebijeenkomst Kijk op mijn medewerkers 

Diezelfde dag is er in de ochtend een informatiebijeenkomst voor de najaarsronde Kijk op mijn Medewerkers (voorheen de Medewerkersmonitor) waaraan ActiZ leden gratis kunnen deelnemen. Aanmelden voor Kijk op mijn medewerkers kan hier.

Karin de Poorter

Laatste nieuws