11 november 2020Financiering, VVT Nieuws

ActiZ: Goede zorg moet een goede financiële basis hebben

Samenwerking in de zorg rond ouderen en chronisch zieken is essentieel. Minister De Jonge constateerde dit ruim een jaar geleden zelf ook in een interview in het AD: ‘de zorg heeft minder markt en meer samenwerking nodig’. ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties, vindt het onbegrijpelijk dat samenwerking daarom onvoldoende onderdeel is van de financiering van zorg. De Tweede Kamer spreekt op 11 november met de minister van VWS over onderwerpen als de Wmo en het langer thuis blijven wonen van ouderen. ActiZ schreef in een paper dat een aantal randvoorwaarden om de zorg voor hen te organiseren, ontbreekt of onvoldoende is.

Ruim 2 miljoen mensen ontvangen zorg aan huis. Daar werken elke dag vele zorgprofessionals aan mee. Om te zorgen dat mensen ook in de toekomst langer thuis kunnen blijven wonen, is samenwerking tussen verschillende zorgpartijen in de wijk van groot belang. Zij vervullen een belangrijke rol in het coördineren van essentiële zorg in de wijk. Om deze sleutelrol in te kunnen vullen worden vele indirecte zorguren, uren waar geen vergoeding tegenover staat, gemaakt binnen zorgorganisaties. Op dit moment wordt daar onvoldoende rekening mee gehouden in de contractering. ActiZ vraagt aandacht om hiervoor duidelijke regels en bekostiging beschikbaar te stellen zodat de zorg optimaal georganiseerd kan worden. Dit is belangrijk omdat er door de vergrijzing steeds meer mensen zorg nodig hebben terwijl er minder mensen zijn die in de zorg kunnen werken of mantelzorg kunnen verlenen.

Samenwerking zorgprofessionals

Minstens zo belangrijk is goede samenwerking tussen zorgprofessionals in de wijk. De huisarts en wijkverpleegkundige, de specialist ouderengeneeskunde en de praktijkondersteuner, ze moeten mogelijke problemen bij kwetsbare ouderen op tijd kunnen signaleren om de juiste hulp te bieden. ActiZ pleit er daarom voor om dergelijke overleggen te vergoeden.

Laagdrempelige hulp en ondersteuning

Meer mensen doen een beroep doen op de Wmo. Maar het is de vraag of dit wel altijd mensen zijn die de ondersteuning vanuit het Wmo nodig heeft. De toename op aanspraak op de Wmo verhoogt de druk op de budgetten van gemeentes. Dit merken zorgaanbieders, die vrezen dat gemeenten verliezen proberen te beperken door te bezuinigen op de tarieven voor zorgaanbieders. ActiZ dringt er bij de minister op aan om het beleid rond het abonnementstarief in de Wmo te herzien en waar nodig de financiële randvoorwaarden daarvoor beschikbaar te stellen.  

Lees hier het hele paper met wat volgens ActiZ bijdraagt om de zorg voor mensen dichtbij te organiseren.

Thomas Oostlander 4k

Thomas Oostlander

Laatste nieuws