16 maart 2020Kwaliteit, VVT Nieuws

ActiZ en ZorgthuisNl doen beroep op minister en stelselpartijen

Samen voor zorgcontinuïteit

De uitbraak van COVID-19 is een uitzonderlijke situatie. Voor zorgorganisaties is op dit moment de grootste prioriteit ervoor te zorgen dat de zorg geboden kan blijven worden en om kwetsbare cliënten te beschermen tegen besmetting van het coronavirus. In een brief aan minister Bruins en stelselpartijen roepen beide brancheverenigingen op tot samenwerking. Ook brengen ActiZ en ZorgthuisNl een aantal onderwerpen naar voren waarvoor om hulp of steun wordt gevraagd. 

ActiZ-bestuurslid Conny Helder: ‘De sector staat onder enorme druk om ouderen zoveel als verantwoord mogelijk thuis of in het verpleeghuis te houden en ziekenhuizen en huisartsen zo weinig mogelijk extra te belasten’. Alle beschikbare capaciteit moet daarvoor benut worden. ‘Daarom zijn in bijzondere tijden zoals nu bijzondere afspraken nodig om de zorg voor ouderen, thuis en in verpleeghuizen, op volle kracht te houden.’

Beschermingsmiddelen en begrip

Zorgorganisaties moeten schipperen in het dilemma tussen continuïteit en veiligheid van zorg, en het virus. In dat kader vragen ActiZ en ZorgthuisNl om voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen in de wijkverpleging en verpleeghuizen. Medewerkers kunnen niet onbeschermd werken als er sprake is van besmetting met COVID-19 of verdenking daarvan. Ook wordt om begrip gevraagd wanneer locaties besluiten bezoekers te weigeren om de veiligheid van bewoners en medewerkers te vergroten. Helder: ‘Op het moment dat er meer ziektegevallen komen, zal de zorg voor de patiënten intensiever worden én hebben we minder medewerkers. Dan zullen we personeel moeten herverdelen, mensen vragen meer uren te werken, ook niet-zorgpersoneel voor de zorg moeten inzetten, en in het uiterste geval zullen we de mensen minder zorg kunnen leveren.’

Souplesse om snel te kunnen handelen

‘Gezien de urgentie, de massa en de diversiteit van regionale omstandigheden pleiten wij’, zo stelt Helder, ‘voor een tijdelijke CIZ-indicatievrije toegang tot het verpleeghuis voor de meest urgente situaties. Ook vragen we tijdelijke versoepeling van toegang tot kortdurend verblijf, met name eerstelijnsverblijf.’ Andere onderwerpen die in de brief naar voren komen, zijn vragen om souplesse bij verschillende eisen rond wet- en regelgeving, bevoegdheidseisen en kwaliteitseisen en verantwoording. In een tijd als deze is snel handelen nodig. Ook kan het zijn dat in een situatie waarin alle handen nodig zijn, zorgorganisaties de veiligheid voelen om die handen ook in te kunnen zetten. Tot slot vragen de brancheverenigingen om financiële zekerheid. De maatregelen leiden tot extra kosten en verlies aan inkomsten. Het is van belang dat de continuïteit van zorg ook na de uitbraak van het coronavirus gewaarborgd blijft.

De volledige brief is hier te vinden.

ActiZ logo RGB
ActiZ Persvoorlichting

Laatste nieuws