28 januari 2020VVT Nieuws, Wet en regelgeving

ActiZ en VGN geven Kamer input voor schriftelijke vragen over Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang is bijna een maand van kracht en er blijven nog veel openstaande vragen of praktische knelpunten rond de uitvoering van onvrijwillige zorg voor kwetsbare cliënten. Om antwoorden op die vragen of knelpunten te krijgen schreven ActiZ en VGN een brief aan de Tweede Kamer. Binnenkort voeren de Kamerleden schriftelijk overleg met de minister van VWS over de stand van zaken rond de Wet zorg en dwang. 

Nog altijd zijn er veel onduidelijkheden rond het gebruik van de wet in een thuissituatie. Zo is nog niet duidelijk voor wie de wet in de thuissituatie geldt en financiering is nog niet geregeld. V&VN adviseert verpleegkundigen en verzorgenden die werkzaam zijn in de wijk om geen onvrijwillige zorg in het dagelijkse werk toe te passen, totdat er meer duidelijkheid is over de uitvoerbaarheid van de wet in de wijk.

Ook verschilt de uitvoering van de crisisdienst door ggz-organisaties per regio, waardoor niet overal in het land 24/7 beoordeeld kan worden of de Wzd voor iemand gepast is. Iets dat ook gesignaleerd werd door Verenso, de beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde.

Zowel ActiZ als VGN steunen de uitgangspunten van de Wet zorg en dwang om de rechten van cliënten te versterken, niet-vrijwillige zorg zo veel als mogelijk te beperken en altijd te blijven zoeken naar betere oplossingen. In dat kader hopen beide brancheorganisaties dat de vragen bijdragen aan een betere aansluiting van de Wet zorg en dwang bij de praktijk.

1-DSC_0056-001

Laatste nieuws