30 september 2020Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap, Wonen

ActiZ checklist Covid-19 en ventilatie

In de media en politiek is veel aandacht voor de mogelijke rol van ventilatie bij verspreiding van het Covid-19 virus. Het ministerie van VWS heeft ActiZ gevraagd of hier voldoende aandacht voor is bij onze leden. Wij hebben begin september een poll onder bestuurders gehouden en een uitvraag gedaan in het netwerk van vastgoedmanagers. Beide peilingen geven aan dat zorgorganisaties hier zeker aandacht voor hebben. Op locatieniveau zijn risicoanalyses gemaakt en waar er sprake was van recirculatie, zijn ventilatiesystemen veelal aangepast.

 

 

 

 

ActiZ vindt het van belang dat hier aandacht voor is en blijft en heeft hiervoor een checklist voor zorgorganisaties opgesteld.

Gratis webinar op 13 oktober

Op dinsdag 13 oktober van 11.00-12.00 uur wordt een gratis webinar gehouden over infectierisico in verpleeghuizen door de luchttransmissieroute. In dit webinar van ISIAQ.nl, TVVL en VCCN wordt de problematiek van infecties en het risico op infecties in verpleeghuizen toegelicht, maar wordt ook aangegeven wat gedaan kan worden geredeneerd vanuit de bouw- en installatietechniek. Enerzijds wordt inzicht gegeven in de werkwijze van verpleeghuizen en hoe met het infectierisico in de praktijk wordt omgegaan. Tijdens het 2e deel van de webinar geeft het Corona Expertpanel Zorg adviezen om het risico op infectie via de luchttransmissie route in verpleeghuizen, in de context van Covid-19, via gebouw- en installatietechnische middelen te verkleinen.

Informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden kan hier.

1-DSC_0306

Laatste nieuws