19 maart 2020Kwaliteit, VVT Nieuws

ActiZ: begrip voor ingrijpende maatregelen kabinet rond bezoek verpleeghuizen

ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties heeft begrip voor het besluit van het kabinet om de bezoekregeling voor verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen tijdelijk aan te scherpen. Het kabinetsbesluit is om bezoek aan verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen vanaf vrijdag 20 maart te stoppen. In de terminale fase en vergelijkbare omstandigheden kan een zorgorganisatie incidenteel afwijken van deze maatregel. ActiZ-bestuurslid Conny Helder: ‘We begrijpen dat maatregelen rond het beperken van bezoek zeer ingrijpend zijn voor onze bewoners in verpleeghuizen, voor hun familie, naasten en ook voor zorgmedewerkers. Maar om in deze ongekende crisis de levens van de meest kwetsbare ouderen in onze verpleeghuizen te beschermen, zijn uitzonderlijke maatregelen nodig.’ 

 

Begrip

Het is een gemeenschappelijk doel om besmetting van ouderen en zorgmedewerkers te voorkomen. Ouderen zijn kwetsbaar en besmetting met het virus kan grote gevolgen hebben. Helder: ‘We zien dat er veel begrip is in de samenleving voor de maatregelen die zorgorganisaties nemen. Ook nu er besloten is tot een verdere aanscherping van maatregelen gaan we er vanuit dat hier begrip voor zal zijn.’ Per situatie moet gekeken worden naar de best passende mogelijkheden om contact tussen bewoners en naasten zo goed mogelijk te faciliteren. 

Dilemma

De zorg voor ouderen en chronisch zieken in verpleeghuizen of thuis kan niet op pauze gezet worden. Zorgorganisaties schipperen met het dilemma tussen continuïteit en veiligheid van zorg en het coronavirus. ActiZ ziet dat haar leden alles in het werk stellen om zo goed mogelijk voor cliënten te blijven zorgen: in het verpleeghuis, bij cliënten thuis en in tijdelijke verblijfsvoorzieningen. Er is gelukkig grote maatschappelijke waardering voor de inzet van alle medewerkers van zorgorganisaties onder deze bijzondere omstandigheden. 

Q&A

ActiZ heeft de vier belangrijkste vragen en antwoorden (Q&A) op een rijtje gezet. Deze Q&A leest u hier.

Volg het laatste nieuws via www.actiz.nl/corona

ActiZ logo RGB

Corona Infolijn

Werkdagen 09.00-17.00 uur

ActiZ logo RGB
ActiZ Persvoorlichting

Laatste nieuws