02 november 2020Financiering, VVT Nieuws

Aanvraag- en verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget 2021 beschikbaar

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft het aanvraag- en verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget 2021 gepubliceerd. Met dit model kunnen zorgaanbieders het kwaliteitsbudget 2021 aanvragen op basis van het kwaliteitsplan 2021.

Laatste tranche

ZN heeft het aanvraag- en verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget 2021 op hun site beschikbaar gesteld. Tevens heeft ZN een toelichting op het model bijgevoegd. Zorgaanbieders kunnen met het kwaliteitsplan 2021 de laatste tranche van het kwaliteitsbudget aanvragen bij het zorgkantoor om het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg te realiseren. Voor de laatste tranche van het kwaliteitsbudget 2021 is een bedrag van € 350 miljoen beschikbaar. In totaal gaat het om € 1.450 miljoen aan kwaliteitsbudget (2019 : € 600 mln. en 2020 : € 500 mln.). De werkwijze van aanvragen en de voorwaarden van het kwaliteitsbudget staan beschreven in het ZN Wlz-inkoopkader 2021 – 2023.

Eindperspectief

Voor 2021 kan de zorgaanbieder een aanvraag kwaliteitsbudget indienen voor zover deze in lijn is met het eindperspectief. Het indicatieve eindperspectief voor het integrale tarief vanaf 2022 bestaat uit de optelling van de huidige NZa-tarieven en de vorig jaar gepubliceerde indicatieve kwaliteitstoeslagen per prestatie. De NZa heeft de indicatieve kwaliteitstoeslagen voor 2021 opgenomen in bijlage 4 (tabel 29) van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2021.

Landing in tarief

Vanaf 2022 landen de kwaliteitsbudgetten in de integrale verpleeghuiszorgtarieven (ZZP/VPT 4 t/m 10). De besluitvorming over de precieze landing van het kwaliteitsbudget in de integrale tarieven voor 2022 dient nog plaats te vinden.

Herma_klein

Laatste nieuws