05 maart 2020VVT Nieuws, Zorg

Aansluiting op ROAZ essentieel voor coördinatie van capaciteit

In de landelijk aanpak van het coronavirus ligt de focus vooral op de versterking van GGD en huisartsen om patiënten zoveel mogelijk buiten het ziekenhuis te kunnen houden. De regie ligt bij de veiligheidsregio (GGD) en het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Zorgorganisaties zijn doorgaans ook aangesloten op deze netwerken. Als dat nog niet geval is, dan roept branchevereniging ActiZ deze organisaties op dit alsnog te doen, al dan niet samen met andere zorgorganisaties in de regio. Het ROAZ coördineert de acute zorg, waaronder de capaciteit, in de regio. Aansluiting en contact, met name nu rondom de aanpak van het coronavirus, is essentieel. 

Zie voor meer informatie over de ROAZ-netwerken de landelijke acute zorg kaart.

Eerder noemde de minister in een brief aan de Tweede Kamer verpleeghuizen als alternatieve capaciteit. Van belang is dat bewoners, besmet met het coronavirus, woonachtig in onze verpleeginstellingen zo min mogelijk worden verplaatst en dat de juiste (isolatie-) richtlijnen worden gehanteerd. Het afstemmen van capaciteit moet in de regio plaatsvinden, onder regie van het ROAZ en ziekenhuizen. Bijvoorbeeld als het gaat om al dan niet opname in het ziekenhuis, het gebruik van eerstelijnsverblijfplaatsen voor opname van (niet besmette) cliënten of andere capaciteit. 

Contactgegevens ROAZ

>> Bent u lid van ActiZ en heeft u vragen over de aansluiting op de coördinerende netwerken in de regio in verband met het coronovirus? Dan kunt u contact opnemen met Anne Lee Edens, beleidsadviseur ActiZ via 085-0772004 of per mail a.edens@actiz.nl << 

Het Dossier coronavirus wordt doorlopend geactualiseerd.

 

 

 

anne lee edens

Laatste nieuws