06 oktober 2020Informatisering, VVT Nieuws

Aanmelden bijeenkomsten subsidieregeling InZicht 29 oktober 2020

Donderdag 29 oktober 2020 organiseren ActiZ, VGN en Zorgthuisnl gezamenlijk 2 online bijeenkomsten over het belang en de mogelijkheden van de subsidieregeling InZicht voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.

Meld u aan voor één van onze informatiebijeenkomsten:

Voor bestuurders/directeuren: 
donderdag 29 oktober van 9.30 – 10.30 uur
Aanmelden bestuurders/directeuren via deze link

Voor informatiemanager/senior beleidsaviseurs ICT:
donderdag 29 oktober 11.00 – 12.00 uur 
Aanmelden informatiemanagers/beleidsadviseurs via deze link 

Het programma InZicht richt zich op het stimuleren van gestandaardiseerde, elektronische uitwisseling van gegevens  tussen zorgprofessionals. Ook gaat het over het beschikbaar stellen van verpleegkundige gegevens aan cliënten. 

Achtergrond

ActiZ, VGN en Zorgthuisnl hebben de handen ineen geslagen om hun leden te informeren over het belang van deze subsidieregeling en de mogelijkheden van ondersteuning bij het hele traject door Bureau InZicht. Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg heeft de toekomst en is naast een ICT-project ook een cultuurverandering in de zorg.

De juiste zorg op de juiste plek vraagt om de juiste informatie op de juiste tijd en juiste plek. Daarnaast zijn cliënten steeds meer gewend zaken online te regelen, dus verlangen ze dat ook van de zorg én speelt de wens van de cliënt om regie te houden over zijn eigen leven en gezondheid(sinformatie). Bovendien wordt elektronische gegevensuitwisseling een wettelijke verplichting en is er nu subsidie en ondersteuning beschikbaar om elektronische gegevensuitwisseling in uw organisatie tot stand te brengen.

Laatste bijeenkomsten

Heeft u belangstelling voor de online bijeenkomst maar bent u 29 oktober verhinderd? Reserveer dan in uw agenda 26 november of 17 december. Ook van 9.30 – 10.30 voor bestuurders/directeuren en van 11.00 – 12.00 uur voor informatiemanagers/beleidsadviseurs.

Wacht niet met registeren

De Regeling loopt tot eind 2022. Er hebben zich al veel organisaties aangemeld voor een subsidieaanvraag. Wilt u gebruik kunnen maken van de beschikbare 90 miljoen euro dan raden wij u dringend aan u zo snel mogelijk te registreren als geïnteresseerde via inzicht@minvws.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen door Bureau InZicht. Dit verplicht u verder tot niets.

Meer informatie over de subsidieregeling InZicht op actiz.nl.

Annemiek Mulder

Laatste nieuws