07 januari 2020Kwaliteit, VVT Nieuws

Aanleverperiode kwaliteitsindicatoren en kernfactoren personeelssamenstelling verpleeghuiszorg 2019 van start

De aanleverperiode voor de indicatoren basisveiligheid en kernfactoren personeelssamenstelling verpleeghuiszorg van meetjaar 2019 is gestart. Van 7 januari t/m 30 juni 2020 kunnen zorgorganisaties de gehele indicatorenset voor externe verantwoording aanleveren in de portal van gegevensmakelaar Desan. Leden van ActiZ hebben automatisch hun inloggegevens toegestuurd gekregen vanuit de gegevensmakelaar.

Lees hier de uitgebreide informatie over de kwaliteitsindicatoren en kernfactoren personeelssamenstelling verpleeghuiszorg 2019.

Lotte Vlaar
Christa Ooms

Laatste nieuws